Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-18-2012, 09:12 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh

Số trang: 85
Dung lượng 95.55 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

1.1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
1.2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3
1.3. Ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động. 5
1.4. Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo tiền lương. 6
1.4.1 Các khái niệm 6
1.4.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm. 9
1.4.2.1. Khái niệm hình thức tiền lương trả theo sản phẩm. 9
1.4.2.2. Phương pháp xác định định mức lao động và đơn giá tiền lương sản phẩm 9
1.4.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm 9
1.5. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
1.6. Nêu nội dung và phương pháp tính trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất . 13
1.7. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 13
1.8.1. Chứng từ lao động tiền lương. 14
1.8.2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH 15
1.9. Kết toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHYT. 16
1.9.1 Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 16
1.9.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH 23

2.1 Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH Cường Thịnh. 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 23
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 24
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 25
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 26
2.1.5. Hình thức sổ kế toán ở Công ty. 28
2.2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại công ty TNHH Cường Thịnh 31
2.2.1. Phân loại lao động và hạch toán lao động tại công ty. 31
2.2.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và quy chế chi trả tiền lương trong công ty. 32
2.2.3. Về BHXH, BHYT, KPCĐ ở công ty 34
2.3. Hạch toán phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty 35
2.3.1. Chứng từ sử dụng: 35
2.3.2. Tài khoản sử dụng: 35
2.4. Tổ chức hạch toán lao động, tính lương và trợ cấp BHXH phải trả tại Công ty 36
2.4.1. Hạch toán tiền lương tại công ty TNHH Cường Thịnh. 36
2.4.1.1. Hình thức tiền lương thời gian 36
2.4.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm 39
2.4.2. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất: 39
2.4.3. Tính lương cho công nhân gián tiếp phân xưởng 44
2.4.4. Đối với lao động phụ trợ 47
2.4.5. Tính lương cho bộ phạn kiểm tra chất lượng sản phẩm. (KCS) 51
2.4.6 Tính lương cho lao động quản lý. 53
2.4.7. Tính lương cho bộ phận tiêu thụ. 57
2.5. Kế toán các khoản trích theo lương. 60
2.6 Tiền Thưởng 65
2.7 Bảng tổng hợp thanh toán BHXH 68
2.8. Thanh toán tiền lương 70

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN GHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG 78

3.1 Nhận xét chung về công tác quản lý kế toán ở Công ty 78
3.1.1 Tình hình lao động 78
3.1.2 Hình thức trả lương và vận dụng chế độ 78
3.1.3 Công tác tổ chức bộ máy kế toán 79
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Cường Thịnh 80
3.2.1 Về tình hình lao động 80
3.2.2 Về hình thức trả lương 80
3.2.3 Về hạch toán lao động 80

KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 01:53 AM
|