Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-07-2012, 10:38 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị

Số trang: 23
Dung lượng 43.33 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

1.1 Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.2 Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
1.3 Y nghĩa ,tác dụng của công tác tổ chức lao động , quản lý lao động
1.4 Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương , các khoản trích theo tiền lương
1.4.1. Các khái niệm của tiền lương ..
1.4.2. Y nghĩa của tiền lương ..
1.4.3. Các khoản trích theo tiền lương ..
1.4.3.1. Bảo hiểm xã hội
1.4.3.2. Bảo hiểm y tế .....
1.4.3.3. Kinh phí công đoàn ..
1.5. Các chế độ về tiền lương , trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH ,BHYT ,Tiền ăn giữa ca của Nhà nước quy định ..
1.5.1. Chế độ tiền lương của nhà nước quy định
1.5.2. Chế độ về các khoản tính trích theo tiền lương của nhà nước quy định
1.5.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội ..
1.5.2.2 Bảo hiểm y tế ...
1.5.2.3. Kinh phí công đoàn ....
1.5.3.Chế độ tiền ăn giữa ca
1.6. Các hình thức tiền lương ...
1.6.1 . Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động .
1.6.1.1Khái niệm hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động
1.6.1.2. Các hình thức tiền lương thời gian và phương pháp tính lương .....
1.6.2 Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm ...
1.6.2.1. Khái niệm hình thức tiền lương trả theo sản phẩm ..
1.6.2.2. Phương pháp xác định định mức lao động và đơn giá tiền lương sản phẩm
1.6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm .....
1.7. Khái niệm quỹ tiền lương , nội dung quỹ tiền lương và phân loại quỹ tiền lương
1.7.1. Khái niệm quỹ tiền lương ......
1.7.2. Nội dung quỹ tiền lương ..
1.7.3.Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán .......
1.8. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo tiền lương
1.8.1. Để phục vụ điều hành và quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thức hiện những nhiệm vụ kế toán tiền lương ..
1.8.2. Các khoản tính trích theo tiền lương....
1.9. Kế toán tổng hợp tiền lương ,KPCĐ, BHXH , BHYT ..
1.9.1 Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng
1.9.2. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Chương II. Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Hà Nội

I . Tổng quan về công ty .
1. Sự hình thành và phát triển của công ty………24
2. Nguồn lực…….26
2.1. Lao động
2.2. Vốn và cơ sở vật chất.
3. Tổ chức quản lí…29
4. Đặc điểm kinh doanh …….37
II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương……..38
2.Nội dung hạch toán……..44
2.1. Hạch toán lao động.
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi.
III. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty ….44
1.Ưu điểm…
2. Nhược điểm …

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo tiền lương .

I. Định hướng phát triển của công ty
1. Định hướng chung
2. Định hướng của công tác tiền lương ..52
II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty…..55

Kết luận.


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 04-29-2013, 09:19 AM
Junior Member
 
Tham gia: Nov 2012
Tổng số bài gởi: 2
sao down về lại ko đầy đủ thế nhở mọi ng ơi

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 12:27 PM
|