Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-09-2012, 10:07 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng

Số trang: 99
Dung lượng 105.46 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 3
1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 5
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế (theo khoản mục chi phí) 7
1.2.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với đối tượng chịu chi phí theo phương pháp tập hợp (với khối sản xuất lao vụ sản xuất trong kỳ) 8
1.2.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm lao vụ sản phẩm sản xuất trong kỳ 9
1.2.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành chi phí 9
1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 9
1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 10
1.4.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 10
1.4.2. Phân loại giá thành 11
1.4.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 11
1.4.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán. 12
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - đối tượng tính giá thành 12
1.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 12
1.5.2. Đối tượng tính giá thành 13
1.6. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 13
1.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
1.7.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 14
1.7.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17
1.7.2.1 Kế toán tổng hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu chi phí 18
1.7.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 20
1.7.2.3. Kế toán tổng hợp sản xuất chung 21
1.7.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 23
1.7.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 24
1.8.Các phương pháp đánh giá sản phẩm 24
1.8.Các phương pháp đánh giá sản phẩm 25
1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NLVL trực tiếp 25
1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 26
1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 27
1.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 27
1.9.1.1. Phương pháp tính giá thành đơn giản 27
1.9.1.2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 29
1.9.1.3. Phương pháp loại trừ chi phí 29
1.9.1.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 31
1.9.1.5. Phương pháp liên hợp 32
1.9.1.6. Phương pháp tính giá thành theo định mức 32
1.9.2.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 32
1.9.2.2. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục. 33

Chương II: Thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Chiến Thắng 39

2.1. Đặc điểm chung của Công ty may Chiến Thắng 39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Chiến Thắng 39
2.1.2. Chức năng,nhiệm vụ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty may Chiến Thắng 40
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy kế toá của Công ty may Chiến Thắng 41
2.1.3.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 41
2.1.3.2. Công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty 43
2.1.3. Công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty 44
2.2. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 48
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành ở công ty May Chiến Thắng 49
2.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 49
2.2.1.2. Đối tượng tính giá thành tại công ty 49
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác chi phí sản xuất của Công ty May Chiến Thắng 49
2.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất của công ty 49
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 50
2.2.3.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 50
2.2.3.2. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của công ty 51
2.2.3.3. Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn công ty 83
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 86
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty 87

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty may chiến thắng 90

3.1. Nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May Chiến Thắng 90
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty 91

Kết luận 94


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:43 AM
|