Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-09-2012, 11:05 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Hoàn thiện quản lý Marketing các sản phẩm về bể bơi thông minh

Hoàn thiện quản lý Marketing các sản phẩm về bể bơi thông minh tại công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh IntelpoolMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU.. 4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1 Tổng quan về marketing tại doanh nghiệp. 5

1.1.1 Định nghĩa Marketing. 5

1.1.2 Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp. 5

1.2 Quản lý Marketing tại doanh nghiệp. 5

1.2.1 Khái niệm.. 5

1.2.2 Nội dung của quản lý marketing. 8

1.3 Quá trình quản lý marketing. 9

1.3.1 Lập kế hoạch marketing tại doanh nghiệp. 9

1.3.1.1 Khái niệm lập kế hoạch marketing tại doanh nghiệp. 9

1.3.1.2 Quá trình lập kế hoạch marketing tại doanh nghiệp. 9

1.3.2 Tổ chức marketing. 12

1.3.2.2Cách tổ chức phòng marketing. 13

1.3.3 Chỉ đạo hoạt động marketing. 20

1.3.3.1 Khái niệm.. 20

1.3.3.2. Các công cụ tạo động lực cho nguồn nhân lực. 20

1.3.3.3Các công cụ để phối hợp hoạt động hoạt động marketing. 21

1.3.3.4 Các kĩ năng lãnh đạo cần thiết 22

1.3.4 Kiểm tra các hoạt động marketing. 23

1.3.4.1 Kiểm tra kế hoạch năm.. 25

1.3.4.2 Kiểm tra chiến lược. 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN LÝ MARKETING CỦA CÔNG TY.. 28

2.1 Giới thiệu chung về công ty. 28

2.1.2 Sản phẩm và dịch vụ của công ty: 30

2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 32

2.2 Thực trạng về tình hình quản lý marketing của công ty đối với nhóm sản phẩm về bể bơi thông minh. 34

2.2.1 Lập kế hoạch marketing với sản phẩm.. 34

2.2.1.1 Chiến lược về sản phẩm.. 39

2.2.1.2 Chiến lược về giá. 45

2.2.1.3 Chiến lược về phân phối 47

2.2.1.4 Chiến lược về quảng bá sản phẩm.. 49

2.2.2 Tình hình tổ chức và xây dựng hình thái cơ cấu tổ chức của công ty và hệ thống marketing. 51

2.2.3 Chỉ đạo marketing đối với sản phẩm về bể bơi thông minh. 54

2.2.4 Tình hình thực hiện kiểm tra marketing. 56

2.3 Đánh giá hoạt động quản lý marketing tại công ty. 62

2.3.1 Những kết quả đạt được. 62

2.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động quản lý marketing và nguyên nhân 63

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ MARKETING SẢN PHẨM BỂ BƠI THÔNG MINH.. 65

3.1 Phương hướng hoàn thiện. 65

3.2.Một số kiến nghị quản lý marketing sản phẩm bể bơi thông minh. 66

3.2.1 Đối với công ty. 66

3.2.1.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch marketing với sản phẩm bể bơi thông minh 66

3.2.1.2 Hoàn thiện tổ chức marketing sản phẩm bể bơi thông minh. 72

3.2.1.3 Hoàn thiện chỉ đạo marketing trong công ty. 73

3.2.1.4 Hoàn thiện kiểm tra marketing sản phẩm bể bơi thông minh. 75

3.2.2Đối với tổng công ty. 75

KẾT LUẬN.. 76

Tài liệu tham khảo. 77


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

hoan_thien_quan_ly_marketing_cac_san_pham_ve_be_bo i_thong_minh

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:25 PM
|