Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-18-2012, 10:47 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieHOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH LẶP THEO ĐIỀU KIỆN PROTON KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA CÁC ĐƠN AXIT ĐƠN BAZƠ TỪ DỮ LIỆU pH THỰC NGHIỆM

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. ............ 1
Phần I. TỔNG QUAN .................................................. ......................................... 4
I.1. Cân bằng và hoạt độ .................................................. ......................................... 4
I.1.1. Định luật tác dụng khối lượng .................................................. ................. 4
I.1.2. Hoạt độ và hệ số hoạt độ [5] .................................................. .................... 6
I.1.2.1. Định nghĩa, ý nghĩa của hoạt độ và hệ số hoạt độ .............................. 6
I.1.2.2. Hệ số hoạt độ của các ion riêng biệt và các phương trình kinh nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ của ion [1] ........................................ 7
I.1.3. Phương pháp thực nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ ion - Phương pháp Kamar [24] .................................................. .............................................11
I.2. Các phương pháp xác định hằng số cân bằng .................................................. ..14
I.2.1. Tính hằng số cân bằng nồng độ βC sau đó ngoại suy về lực ion I=0 để đánh giá hằng số cân bằng nhiệt động βa .................................................1 4
I.2.2. Phương pháp Kamar đánh giá hằng số phân ly axit [24] ...........................15
I.2.3. Phương pháp đơn hình đánh giá hằng số cân bằng của các đơn axit, đơn bazơ [10,19] .................................................. ...................................17
I.2.4. Các phương pháp thực nghiệm [7] .................................................. .........19
I.2.4.1. Phương pháp đo độ dẫn điện .................................................. ..........20
I.2.4.2. Phương pháp đo điện thế .................................................. ................20
I.2.4.3. Phương pháp quang học. .................................................. ................21
1.2.5. Thuật giải di truyền [4] .................................................. .........................22
I.2.6. Phương pháp bình phương tối thiểu........................................... ...............23
Phần II. THỰC NGHIỆM .................................................. .................................27
II.1. Hóa chất và dụng cụ .................................................. ......................................27
II.2. Tiến hành thực nghiệm .................................................. ..................................28
II.2.1. Pha chế dung dịch .................................................. .................................28
II.2.2. Chuẩn độ thể tích xác định nồng độ các dung dịch ..................................28
II.2.2.1. Chuẩn hóa dung dịch NaOH .................................................. .........28
II.2.2.2. Chuẩn độ xác định nồng độ gốc của dung dịch CH3COOH .............29
II.2.2.3. Chuẩn độ xác định nồng độ gốc của dung dịch HCOOH ................29
II.2.3. Pha chế hỗn hợp các đơn axit CH3COOH và HCOOH............................30
II.2.4. Chuẩn độ điện thế đo pH của hỗn hợp axit axetic và axit fomic bằng NaOH ......31
Phần III. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA CÁC ĐƠN AXIT TỪ DỮ LIỆU pH ĐO ĐƯỢC BẰNG THỰC NGHIỆM ............................35
III.1. Thuật toán tính lặp hằng số cân bằng axit trong dung dịch các đơn axit, đơn bazơ bất kì theo phương pháp BPPT kết hợp với ĐKP ............................35
III.1.1. Hỗn hợp hai axit yếu .................................................. ...........................41
III.1.2. Hỗn hợp hai đơn bazơ yếu .................................................. ...................43
III.1.3. Hỗn hợp chứa các axit, bazơ liên hợp .................................................. ..44
III.2. Kết quả và thảo luận .................................................. ....................................47
III.2.1. Kết quả tính hằng số phân li của CH3COOH và HCOOH từ pH của hỗn hợp hai axit được đo bằng thực nghiệm ...........................................47
III.2.2. Kết quả tính hằng số phân li của CH3COOH và HCOOH từ giá trị pH trong hỗn hợp hai đơn bazơ yếu đo được bằng thực nghiệm .............50
III.2.3. Kết quả tính hằng số phân li của CH3COOH và HCOOH từ dữ liệu pH của dung dịch gồm một đơn axit yếu (hoặc một đơn bazơ yếu) và một hệ đệm .......51
KẾT LUẬN .................................................. .................................................. .......55
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ..................................56
A. Tài liệu tiếng việt .................................................. .............................................56
B. Tài liệu tiếng Anh .................................................. ............................................57
C. Tài lệu tiếng Nga .................................................. .............................................57
PHỤ LỤC .................................................. .................................................. .........58


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:48 AM
|