Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-24-2012, 10:10 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Số trang: 85
Dung lượng 101.6 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1

1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất 1
1.1.2 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất, giá thánh sản phẩm 6
1.2 Đối tượng kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 8
1.2.1 Đối tượng kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 8
1.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 8
1.2.3 Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
1.3 Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 9
1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10
1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 11
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 12
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 13
1.4 Đánh giá sản phẩm làm dở 15
1.4.1 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
1.4.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 17
1.4.3 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức 18
1.5 Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 18
1.5.1 Phương pháp tính giá thành sản phẩm giản đơn 18
1.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo … 19
1.5.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo phân bước 19
1.5.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức 22
1.6 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 23

Chương 2: Thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 27

2.1 Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 27
2.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý 27
2.1.2 Tổ chức công tác kế toán 33
2.2 Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 36
2.2.1 Hệ thống tài khoản sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 36
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 38
2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 38
2.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 39
2.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 46
2.2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 51
2.2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí toàn công ty 56
2.2.3 Kế toán giá thành sản phẩm 57
2.2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 57
2.2.3.2 Kỳ tính giá thành, đơn vị tính giá thành 57
2.2.3.3 Phương pháp tính giá thành 57

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 60

3.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 60
3.2 Công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 62
3.3. Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 66
3.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 66
3.3.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 71

Kết luận


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:02 PM
|