Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-22-2012, 10:58 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573

Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573

Số trang: 68
Dung lượng 88.37 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573

I. Thông tin chung về công ty. 3
1. Tên công ty. 3
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573 3
2. Hình thức pháp lý. 3
3. Địa chỉ giao dịch. 3
4. Ngành nghề kinh doanh. 3
II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 4
1. Quá trình hình thành. 4
2. Quá trình phát triển. 5
III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573 . 6
1. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 6
2. Nhận xét. 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 10
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 10

I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. 10
1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy. 10
2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường. 13
2.1. Sản phẩm. 13
2.2. Thị trường. 14
3. Đặc điểm về công nghệ. 15
4. Đặc điểm về tài chính . 17
5. Đặc điểm về Nhân sự. 21
5.1. Cơ cấu lao động. 21
5.2. Đánh giá hiệu quả lao động tại công ty. 25
II. Phân tích hoạt động tuyển dụng lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 573. 26
1. Chính sách tuyển dụng và hợp đồng lao động. 26
1.1. Chính sách tuyển dụng. 26
1.2. Hợp đồng lao động. 27
2. Xác định nhu cầu nhân sự. 30
3. Tuyển mộ nhân sự. 33
4. Tuyển chọn nhân sự. 35
4.1. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ. 35
4.2. Sơ tuyển hồ sơ. 36
5. Tổ chức thi tuyển. 37
5.1. Phỏng vấn sơ bộ với các ứng viên 37
5.2. Tổ chức thi viết. 37
5.3. Phỏng vấn lần hai. 38
6. Đánh giá và quyết định tuyển dụng. 41
7. Hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty. 42
III. Đánh giá công tác tuyển dụng của Công ty. 43
1. Kết quả tuyển dụng của Công ty trong 5 năm gần đây. 43
2. Thành công và nguyên nhân. 45
2.1 Thành công. 45
2.2. Nguyên nhân. 45
3. Tồn tại và nguyên nhân. 46
3.1. Tồn tại. 46
3.2. Nguyên nhân. 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573. 48

I. Định hướng phát triển của Công ty. 48
1. Mục tiêu. 48
2. Phương hướng hoạt động. 48
II. Quan điểm tuyển dụng. 50
1. Quan điểm 1. 50
2. Quan điểm 2. 50
3. Quan điểm 3. 50
III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573. 51
1. Các biện pháp trong việc thực hiện các bước tuyển dụng nhân sự tại công ty. 51
1.1. Nguồn tuyển dụng. 51
1.2. Dự báo nhu cầu tuyển dụng thông qua tỷ lệ sàng lọc. 54
1.3. Thông báo tuyển dụng. 55
2. Các giải pháp khác. 56
2.1. Xây dựng website. 56
2.2. Phân tích công việc. 57
2.3. Hoàn thiện bản mô tả công việc. 58

KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 05:10 PM
|