Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-10-2012, 03:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

Số trang: 81
Dung lượng 130.54 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

1.1. Sự cần thiết của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thanh phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 1
1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa cuả thành phẩm 1
1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 2
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3
1.2. Nội dung kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 5
1.2.1. Nội dung kế toán thành phẩm 5
1.2.1.1. Yêu cầu đối với công tác quản lý thành phẩm 5
1.2.1.2. Nguyên tắc kế toán thành phẩm 5
1.2.1.3. Đánh giá thành phẩm 6
1.2.1.4. Phương pháp hạch toán 7
1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 14
1.2.2.1. Yêu cầu của công tác quản lý tiêu thụ thành phẩm 14
1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản kế toán 15
1.2.2.3. Phương pháp kế toán 17
1.2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21
1.2.2.5. Xác định kết quả 22
1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 24
1.3.1. Hình thức kế toán “Nhật ký chung” 25
1.3.2. Hình thức kế toán “Nhật ký - Sổ cái” 25
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 28

2.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công ty cổ phần may 10 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cỏ phần May 10 28
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần May 10 29
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 30
2.1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 30
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 31
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phẩn May 10 32
2.1.5. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 trong 3 năm gần đây 35
2.1.5.1. Một số chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt được trong những năm gần đây 35
2.1.5.2. Một số thành tựu đã đạt được và mục tiêu đề ra của Công ty trong những năm tới 35
2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần May 10 36
2.1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 36
Sơ đồ 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 38
2.1.6.2. Hình thức kế toán được áp dụng và phương pháp hạch toán tại Công ty 38
2.2. thực trạng công tác kế toán thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 39
2.2.1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty 39
2.2.2. Đánh giá thành phẩm 39
2.2.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 41
2.2.4. Kế toán chi tiết thành phẩm 46
2.2.5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 47
2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 51
2.3.1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán 51
2.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 52
2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 63
2.3.4. Xác định kết quả kinh doanh 63

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 66

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm ở Công ty cổ phần May 10 66
3.1.1. Ưu điểm và những tồn tại 66
3.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm 69
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 70
3.2.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi tiết thành phẩm 71
3.2.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện kế toán chiết khấu thương mại 71
3.2.3. Kiến nghị 3: Kế toán trường hợp tiêu thụ thành phẩm trực tiếp không qua kho 72
3.2.4. Kiến nghị 4: Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 73
3.2.5. Kiến nghị 5: Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 73


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 06:35 AM
|