Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-25-2012, 09:13 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Số trang: 33
Dung lượng 40.36 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung


Phần 1: Cơ sở lí luận............................................ ....................................... 2

I. Một số khái niệm chung............................................. ........................... 2

II. Hạch toán quá trình tiêu thụ............................................. ................... 3

1.Hạch toán giá vốn hàng bán:............................................. ................ 3

1.1. Tại những doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hoạch toán hàng tồn kho............................................... ....................................... 3

1.2. Tại những doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hoạch toán hàng tồn kho (gồm phản ánh giá vốn và xác định kết quả)........................ 6

2. Hạch toán chi phí bán hàng............................................. ................. 8

2.1. Tài khoản sử dụng:........................................... .......................... 8

2.2. Hạch toán............................................. ...................................... 8

3. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp.......................................... . 9

3.1.Tài khoản sử dụng:........................................... ........................... 9

3.2. Hạch toán............................................. .................................... 10

4. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.................. 10

4.1.Tài khoản sử dụng............................................ ......................... 10

4.2. Trình tự hạch toán............................................. ....................... 12

5.Hạch toán kết quả tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh............ 14

5.1. Tài khoản sử dụng............................................ ........................ 14

5.2. Hạch toán............................................. .................................... 14

III. Các phương thức tiêu thụ............................................. .................... 15

1. Tiêu thụ theo phương thức trao đổi hàng........................................ 15

2. Hàng tiêu thụ theo phương thức đại lý............................................ 16

3. Hàng được bán với hình thức trả góp.............................................. 16

IV.Tổ chức sổ sách kế toán............................................. ....................... 18

2. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức NK - SC....... 18

3. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức Chứng từ ghi sổ..... 19

4. Trình tự hạch toán quá trình tiêu thụ theo hình thức NK - CT....... 20

Phần 2: Thực trạng, kiến nghị và giải pháp............................................. .. 21

I. Nhận xét chung............................................. ...................................... 21

1. Nhận xét về chuẩn mực kế toán mới ban hành............................... 21

2. Thực trạng của doanh nghiệp.......................................... ................ 22

2.1.Thực trạng về sự khác biệt giữa chế độ tài chính về xác định thu nhập với kế toán thu nhập:........................................... .................................................. .. 23

2.2. Về cách phân loại doanh thu:.............................................. ..... 24

2.3. Về chiết khấu bán hàng:............................................ ............... 24

2.4. Về tính thuế đối với hoạt động trao đổi hàng hoá - dịch vụ:..... 24

II. Kiến nghị và giải pháp............................................. .......................... 25

III. So sánh kế toán đã học với chuẩn mực kế toán quốc tế.................... 27

1. So sánh với chuẩn mức kế toán quốc tế.......................................... 27

2. So sánh giữa chế độ kế toán Việt Nam với chế độ kế toán của một số nước trên thế giới :................................................. .................................................. ......... 27

2.1. So với hệ thống kế toán Pháp............................................. ...... 27

2.2. So với hệ thống kế toán Mỹ.............................................. ........ 28

Phần 3: Kết luận............................................ ............................................ 30

Tài liệu tham khảo............................................ ........................................ 31

Mục lục............................................. .................................................. ...... 32

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 11:37 PM
|