Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-14-2012, 10:39 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng

MỤC LỤC
Chuyên đề báo cáo : Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất .
Báo cáo gồm 4 phần :
NỘI DUNG
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KT PHÙNG HƯNG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUẢ CÔNG TY.
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty…………
2. Mô hình của Công ty hình thức vốn và lĩnh vực kinh doanh.
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
1. Bộ máy kế toán
2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty.
III NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC………..
1. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác SXKD của Công ty.
2.Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty.
PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VL,DC
I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CẦN PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, DC.
1. Tầm quan trọng của VL, DC.
2. Yêu cầu trong quản lý vật liệu, dụng cụ.
3. Vai trò của kế toán vật liệu, dụng cụ.
II PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU, DỤNG CỤ.
1. Phân loại vật liệu, dụng cụ.
2. Đánh giá vật liệu, dụng cụ.
III KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ.
1. Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ.
2. Hạch toán chi tiết vật liệu, dụng cụ.
IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU,DỤNG CỤ.
A. toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1. Tài khoản sử dụng : 152-153
2. Phương pháp kế toán .
B. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ.
1. Tài khoản sử dụng : 611
2. Một số nghiệp vụ kết toán chủ yếu.
PHẦN III : TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ Ở CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÙNG HƯNG.
I. THỰC TẾ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN ……………
1. Một số đặc điểm về nguyên vật liệu tại công ty.
2. Phương pháp kế toán chi tiết.
II KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY.
1. Thủ tục nhập xuất kho .
III KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU , VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY.
1 . Tài khoản sử dụng.
2. Phương pháp kế toán .
PHẦN IV : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN
I. NX CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÙNG HƯNG.
1. Bộ máy kế toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán ở Công ty.
3. Đánh giá về chuyên đề hạch toán nguyên vật liệu, dụng cụ…
II TỰ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.
1. Về ý thức kỷ luật.
2.Về chuyên môn nghiệp vụ.

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:34 AM
|