Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-10-2012, 03:39 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn

Số trang: 72
Dung lượng 74.77 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

I.Khái quát về vốn bằng tiền
1.Khái niệm và phân loại vốn
2.Đặc điểm vốn bằng tiền,nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán
II.Tổ chức công tác kế toán
1.Luân chuyển chứng từ
2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ
2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt
2.2.Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
2.2.1.Kế toán các khoản thu,chi bằng tiền mặt
2.2.2.Kế toán các khoản thu,chi bằng ngoại tệ
3.Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH
3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán
3.3.Trình tự hạch toán TGNH
4.Hạch toán tiền đang chuyển
4.1.Chứng từ sử dụng
4.2.Tài khoản sử dụng
4.3.Trình tự hạch toán
5.Hình thức sổ kế toán
5.1.Nhật ký sổ cái
5.2.Chứng từ ghi sổ
5.3.Nhật ký chứng từ
5.4.Nhật ký chung

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN.

I.Đặc điểm tình hình chung
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn
1.1.Quá trình hình thành
1.2.Sự phát triển của công ty
2.Cơ cấu bộ máy quản lýkinh doanh của Công ty
3.Môi trường kinh doanh
4.Tổ chức công tác kế toán
5.Tình hình luân chuyển chứng từ
6.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền tại công ty
II.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn
1.Nội dung phản ánh vốn bằng tiền
1.1.Kế toán tiền mặt
1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách
2.1Đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt tại quỹ
2.2.Đối chiếu , kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

I.Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
1.Đánh giá chung
2.Một số tồn tại
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn

KẾT LUẬN


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 12:13 PM
|