Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-18-2013, 09:14 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam

MỤC LỤC


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY
III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY
III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUAN TRỌNG CỦA TỔNG CÔNG TY

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
I. CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY QUA 3 NĂM (2001 - 2003).
1. Phân tích cơ cấu tài sản và tài sản lưu động
2. Phân tích cơ cấu vốn và vốn lưu động
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tổng Công ty
2. Phân tích tình hình vốn bằng tiền mặt của Tổng Công ty
3. Phân tích tình hình hàng tồn kho của Tổng Công ty
4. Phân tích tình hình công nợ của Tổng Công ty
III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
1. Các thành tựu đạt được
2. Những hạn chế và thách thức

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
I. GIẢI PHÁP VỀ DOANH THU VÀ CHI PHÍ
1. Nghiên cứu thị trường
2. Chính sách sản phẩm
3. Chính sách giá cả
4. Chính sách phân phối
5. Chính sách quảng cáo khuyếch trương
II. GIẢI PHÁP VỀ VỐN TIỀN MẶT
III. GIẢI PHÁP VỀ HÀNG TỒN KHO
IV. GIẢI PHÁP VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 11:39 PM
|