Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-27-2012, 01:28 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Thanh Xuân

Số trang: 88
Dung lượng 137.99 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I : Những lí luận cơ bản về hiệu quả cho vay đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại 7

1.1> Các vấn đề cơ bản về Doanh nghiệp vừa và nhỏ 7
1.1.1. Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ 7
1.1.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 10
1.1.3. Vai trò của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 11
1.1.4. Vấn đề đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ 14
1.2.> Hoạt động cho vay đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 16
1.2.1. Khái niệm cho vay 16
1.2.2. Các hình thức cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ 16
1.2.2.1. Cho vay từng lần 16
1.2.2.2. Cho vay Hạn mức tín dụng 17
1.2.2.3. Cho vay Thấu chi 18
1.2.2.4. Cho vay Trung và Dài hạn 19
1.2.2.5. Cho vay trả góp 19
1.2.2.6. Chiết khấu thương phiếu 20
1.2.2.7. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 21
1.2.2.8. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 21
1.2.2.9. Cho vay hợp vốn 22
1.2.2.10. Cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định để đầu tư cho dự án. 22
1.2.2.11. Các loại hình cho vay theo các phương thức khác 22
1.2.3> Vai trò hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ 23
1.3.> Hiệu quả Cho vay 24
1.3.1. Khái niệm 24
1.3.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả cho vay 25
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính 25
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng 26
1.3.3> Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả Cho vay 29
1.3.3.1. Các nhân tố thuộc về Ngân hàng 29
1.3.3.2. Các nhân tố thuộc về Doanh nghiệp vừa và nhỏ 32
1.3.3.3. Các nhân tố khác 33
1.3.4> Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả Cho vay 34
1.3.4.1. Đối với Ngân hàng 34
1.3.4.2. Đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ 35
1.3.4.3. Đối với toàn bộ nền kinh tế 36

Chương II : Thực trạng hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Thanh Xuân 37

2.1> Khái quát quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Thanh Xuân 37
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân 37
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân 40
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Xuân 43
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 43
2.1.3.2. Hoạt động cho vay 45
2.1.3.3. Hoạt động Tài trợ thương mại 48
2.1.3.4. Hoạt động khác 49
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 51
2.2> Thực trạng hoạt động cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Xuân 52
2.2.1. Doanh số cho vay 53
2.2.2. Doanh số thu nợ 54
2.2.3. Dư nợ cho vay và Cơ cấu dư nợ 57
2.2.4. Tình hình nợ quá hạn 61
2.2.5. Hiệu quả cho vay 63
2.2.5.1. Hiệu suất sử dụng vốn. 64
2.2.5.2. Lợi nhuận từ cho vay DNVVN. 65
2.2.6. Vòng quay vốn tín dụng 67
2.3> Đánh giá hiệu quả cho vay 68
2.3.1. Kết quả đạt được 68
2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động cho vay DNVVN 70
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 70

Chương III : Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thanh Xuân 74

3.1> Định hướng phát triển hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân 74
3.1.1. Các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh chủ yếu trong năm 2010 74
3.1.2 Mục tiêu hoạt động trong những năm tới của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 75
3.2> Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ 77
3.2.1. Xây dựng chiến lược nâng cao hiệu quả cho vay DNVVN 77
3.2.2. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, đổi mới quy trình cho vay 79
3.2.3. Nâng cao chất lượng Thẩm định dự án và khách hàng 81
3.2.4. Nâng cao hoạt động Marketing 82
3.2.5. Cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 83
3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ của Ngân hàng 83
3.3> Một số kiến nghị 84
3.3.1. Đối với Chính phủ, Nhà nước 84
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 85
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 86

Kết Luận 87


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 05:02 AM
|