Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2011, 09:14 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Trong điều kiện hiện nay, khi khu vực hoá, toàn cầu hoá đang trở thành xu hướng phổ biến thì bên cạnh quá trình hợp tác theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi, giữa các quốc gia luôn kèm theo quá trình cạnh tranh gay gắt, khốc liệt. Để có thể vực dậy và phát triển một nền kinh tế với một cơ sở hạ tầng yếu kém về mọi mặt, để có thể thắng được trong cạnh tranh, chúng ta cần có rất nhiều vốn. Kênh dẫn vốn trong nước quan trọng nhất cho nền kinh tế là hệ thống ngân hàng. Để có thể thu hút được nhiều vốn thì một trong những điều cần phải làm là làm tốt công tác tạo đầu ra, tức là cấp tín dụng cho nền kinh tế.
Tín dụng Ngân hàng được coi là đòn bẩy quan trọng cho nền kinh tế. Nghiệp vụ này không chỉ có ý nghĩa với nền kinh tế mà nó còn là nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Chính vì vậy, làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng là điều mà trước đây, bây giờ và sau này đều được các nhà quản lý Ngân hàng, các nhà chính sách và các nhà nghiên cứu quan tâm.
Với Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, hoạt động tín dụng trong những năm gần đây là khá tốt, dư nợ qua các năm tăng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Tuy nhiên, kết quả hoạt động tín dụng vẫn chưa cao như mong muốn. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó trong phần thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội được đề cập ở chương 2 của chuyên đề này. Trước xu thế hội nhập và cạnh tranh Ngân hàng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng.
Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội” nhằm mục đích đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.
Theo luật các tổ chức tín dụng của Việt Nam, hoạt động tín dụng bao gồm nhiều hoạt động như chiết khấu, bảo lãnh, cho vay, cho thuê... Song trong bản đề án này em chỉ đề cập tới chất lượng tín dụng ở góc độ cho vay.BẢN CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC CHIA LÀM 3 CHƯƠNG

Chương I: Các vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại.
Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội.


MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI............................................. .................................................. .................... 3
1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại............................ 3
1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng .................................................. ........ 3
1.1.2. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng............................................. 4
1.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế 8
1.2. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại.......................... 10
1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng .................................................. ....... 10
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ......................................... 11
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ........................... 16
1.3.1. Các nhân tố từ phía Ngân hàng............................................. ............ 16
1.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng .................................................. ..... 20
1.3.3. Các nhân tố khác............................................. ................................ 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 24
2.1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội ............................. 24
2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 24
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội ...................... 25
2.2. Các kết quả kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Ngoại Thương
Hà Nội .................................................. .................................................. 28
2.2.1. Về huy động vốn .................................................. .......................... 29
2.2.2. Về sử dụng vốn............................................. .................................. 32
2.2.3. các công tác khác .................................................. ......................... 36
2.3. Các nhân tố kinh tế xã hội tác động tới hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội .................................................. .................................................. ............ 38
2.3.1. Môi trường kinh tế .................................................. ........................ 39
2.3.2. Những nhân tố thuộc về vĩ mô của Nhà nước ................................... 42
2.3.3. Môi trường xã hội .................................................. ......................... 42
2.3.4. Môi trường tự nhiên .................................................. ...................... 43
2.4. Thực trạng về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng ngoại thương
Hà Nội .................................................. ................................................. 43
2.4.1. Các văn bản nghiệp vụ tín dụng mà Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đang áp dụng 45
2.4.2.Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội theo các chỉ tiêu định tính .................................................. .................................................. ............ 45
2.4.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội theo các chỉ tiêu định lượng .................................................. .................................................. ............ 46
2.5. Các biện pháp mà Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng tín dụng .................................................. ...................................... 53
2.6. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 54
2.6.1. Những kết quả đạt được .................................................. ................ 54
2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân............................................. ............ 55
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 60
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội ........ 60
3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới 60
3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ của tín dụng năm 2003........................... 63
3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 63
3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Hà Nội 65
3.3.1. Chính sách tín dụng .................................................. ...................... 65
3.3.2. Về quy trình tín dụng .................................................. .................... 69
3.3.3. Chứng khoán hoá các khoản nợ .................................................. ..... 76
3.3.4. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên,có định hướng phát triển nguồn nhân lực 76
3.4. Kiến nghị............................................ .............................................. 77
3.4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ........................ 77
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ............................................ 78
3.4.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ............................................ 81

File Kèm Theo
File Type: doc NH178 - Ton dung tai VIETCOMBANK - .doc (522.5 KB, 305 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
ý nghĩa nâng cao chất lượng tín dụng, đề tài tín dụng trong ngọai thương, biện pháp nâng cao chất luọng tín dụng, biện pháp nâng cao chất lượng tín dụg, bien phap nang cao chat luong tin dung, cac bien phap nang cao tin dung ngan hang, cac giai phap co ban nang cao chat luong tin dung, cac giai phap nang cao chat luong tin dung, chat luong tin dung cua ngan hang ngoai thuong, chat luong tin dung ngan han, chat luong tin dung ngan hang, chât luong tin dung ngan han tai nh ngoai thuong, chất, chất lượng quy trình tín dụng, chất lượng tín dụng ngân hàng, chức năng nhiệm vụ vietcombank, chinh sach va quy trinh tin dụng vcb, chuyen de nang cao chat luong tin dung, dụng, de tai chat luong tin dung, de tai giai phap nang cao chat luong tin dung, gaiphapnangcaochat tin dung, giai phap chat luong tin dung ngan hang nha nuoc, giai phap co ban nang cao chat luong tin dung, giai phap nang cao cao chất lượng tin dung, giai phap nang cao chat luong tín dun, giai phap nang cao chat luong tin dung, giai phap nang cao chat luong tin dung ngan hang, giai phap nang cao chât luong tin dung, giai phap nang cao tin dung ngan han, giai phap nang cao tin dung ngan hang, giai phap ve chat luong tin dung, giaiphapnangcaochatluongtindung, giải, giải pháp nâng cao chất lượng tín dung, giải pháp nâng cao chất lượng tin dung, giải pháp nâng cao chất lương tín dụng, hàng, khái niệm chất lượng tín dụng, lượng, nang cao chat luong tin dung, nang cao chat luong tin dung tai ngan hang, nâng, nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng, nội, ngân, ngoại, pháp, tại, thương

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:31 PM
|