Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Triết Học Mác-Lênin (http://tailieutonghop.com/free/f76/)
-   -   Phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người (http://tailieutonghop.com/free/phep-bien-chung-duy-vat-va-vai-tro-cua-no-doi-voi-hoat-dong-cua-con-nguoi_f76-7802.html)

rangthuahehe 04-02-2012 04:37 PM

Phép biện chứng duy vật và vai trò của nó đối với hoạt động của con người
 

LỜINÓIĐẦU
Trong thực tiễn, hoạt động của con người tồn tại trên nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều mục tiêu khác nhau. Nhằm đạt được những mục tiêu đó, con người phải nắm bắt được các mối liên hệ phổ biến và phát triển của mọi sự vật, hiện tượng để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. Điều đóđòi hỏi phải có những lý luận đúng đắn soi đường mà trong đó triết học nói chung và phép biện chứng duy vật nói riêng đóng vai trò quan trọng nhất.

Phép biện chứng duy vật là lý luận khoa học phản ánh khái quát sự vận động và phát triển của hiện thực. Do đó, nó không chỉ là lý luận về phương pháp mà còn là sự diễn tả quan niệm về thế giới, là lý luận về thế giới quan. Hệ thống các quan điểm của phép biện chứng duy vật, do tính đúng đắn và triệt để của nóđem lại đã trở thành nhân tốđịnh hướng cho quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người đạt dược nhiều hiệu quả tích cực. Đề tài: Phép biện chứng duy vật và vai trò của nóđối với hoạt động của con người

Xin thông báo, bây giờ là 10:25 PM