Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Môn Ngữ Văn (http://tailieutonghop.com/free/f37/)
-   -   Soạn bài Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh (http://tailieutonghop.com/free/soan-bai-mot-thoi-dai-trong-thi-ca-hoai-thanh_f37-9794.html)

Admin 04-10-2012 02:03 PM

Soạn bài Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh
 
MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA

(Trích "Thi nhân Việt Nam" –Hoài Thanh)

I. Tiểu dẫn:
1.Tác giả: Hoài Thanh (1909-1982) người Nghệ An, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước.
- Từng tham gia phong trào yêu nước thời còn đi học, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hội Nhà văn Việt Nam.
- Viết văn từ những năm 30 của thế kỷ XX, là nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại.
-Tác phẩm tiêu biểu: Văn chương và hành động, Thi nhân Việt Nam (là công trình xuất sắc nhất), Nói chuyện thơ kháng chiến, Phê bình và tiểu luận…
* Ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.
2.Tác phẩm “Một thời đại trong thi ca”
-Là tiểu luận mở đầu cuốn “Thi nhân Việt Nam”
-Tác phẩm tổng kết một cách sâu sắc phong trào thơ mới 1932 -1941.
-Đoạn trích thuộc phần cuối của bài tiểu luận.

II. Đọc-hiểu văn bản
1. Tinh thần thơ mới:
a.Cách nhận diện “tinh thần thơ mới”:
-Cái khó là ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không phải rạch ròi dễ nhận ra.
-Cách nhận diện:
+Phải sánh bài hay với bài hay.
+Phải nhìn vào đại thể (dẫn chứng trang 101)
b.Tinh thần thơ mới: Nội dung cốt yếu của “tinh thần thơ mới” là chữ “tôi” với cái nghĩa tuyệt đối của nó (quan niệm cá nhân).
2. Bi kịch của cái tôi trong thơ mới:
-Bi kịch: “cái tôi” của các nhà thơ mới “đáng thương” và “tội nghiệp” vì nó đem đến nỗi buồn bơ vơ cho tâm hồn bởi họ là những thi nhân mất nước, sống tù túng, mang trong mình cái cô đơn bé nhỏ của thi nhân lãng mạn® phản ánh bi kịch của thi nhân lãng mạn và tâm lý thời đại, bi kịch lớp người trẻ đương thời.
-Hướng giải quyết bi kịch:
+Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt®Yêu tiếng Việt là thể hiện tinh thần yêu nước.
+Trở về quá khứ, cội nguồn truyền thống để tìm sức mạnh.
3. Nghệ thuật:
-Đặt vấn đề rõ, gọn.
-Dẫn dắt vào đề khoa học, khéo léo.
-Lời văn giàu hình ảnh và chất thơ.
-Giọng điệu thiết tha, cảm thông.
4.Ghi nhớ: SGK trang 104


Xin thông báo, bây giờ là 05:14 AM