Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Lớp 1 (http://tailieutonghop.com/free/f27/)
-   -   Giáo án điện tử Môn Toán khối lớp 1 (http://tailieutonghop.com/free/giao-dien-tu-mon-toan-khoi-lop-1-a_f27-23681.html)

duongdd 10-10-2012 11:29 PM

Giáo án điện tử Môn Toán khối lớp 1
 
Cn chia sẻ cho toàn giáo viên về tài liệu mà mình đã thu thập được, hy vọng sẽ là công cụ thiết thực cho giáo viên bộ môn trong việc giảng dạy các em học sinh. Nếu bài giảng không được chi tiết thì xin mọi người đóng góp ý kiến và bổ sung vào bài giảng của mình cho bài giảng thêm phong phú nhé.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Giáo án điện tử Môn Toán khối lớp 1


Xin thông báo, bây giờ là 02:37 AM