Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Kinh tế (http://tailieutonghop.com/free/f252/)
-   -   Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại NH đầu tư và phát triển VN (http://tailieutonghop.com/free/nang-cao-su-hai-long-cua-khach-hang-tai-nh-dau-tu-va-phat-trien-vn_f252-5204.html)

rangthuahehe 03-09-2012 07:45 PM

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại NH đầu tư và phát triển VN
 
Luận văn thạc sỹ kinh tế "Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại NH đầu tư và phát triển VN"


Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, khách hàng là nhân tố quyết định sự tồn tại của ngân hàng. Ngân hàng nào dành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, ngân hàng đó sẽ thắng lợi và phát triển. Chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng đang trở thành chiến lược quan trọng hàng đầu của các ngân hàng. Làm thế nào để đem đến cho khách hàng sự hài lòng tốt nhất luôn là vấn đề mà các ngân hàng cố gắng thực hiện với tất cả khả năng của mình.minhduc2802 05-20-2013 03:29 PM

Đang tìm bài này. Lên đây được download free. Cám ơn web nhé. ^^


Xin thông báo, bây giờ là 08:45 AM