Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Kiến trúc - Xây dựng (http://tailieutonghop.com/free/f248/)
-   -   Anh văn chuyên ngành kỹ thuật (http://tailieutonghop.com/free/anh-van-chuyen-nganh-ky-thuat_f248-3749.html)

Admin 02-22-2012 11:02 PM

Anh văn chuyên ngành kỹ thuật
 
Bao gồm các nội dung chính về Kiến trúc, Kết cấu xây dựng, vật liệu xây dựng và thi công công trình .
- English of civil engineering – Võ Như Cầu
- Thực hành tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng – Đỗ Văn Thái .
- Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc và xây dựng - Quang Hùng – Tống Phước Hằng.
- Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc – Võ Như Cầu
- Từ điển xây dựng cơ bản - Võ Như Cầu
- English vocabulary organizer - Chris Gough.
- Mố trụ cầu - Nguyễn Minh Dương & Dương Minh Thu
- Kết cấu bê tông cốt thép 1 – TL Khoa KTCT
Bài giảng Anh văn chuyên ngành
Tác giả: Ths. Trịnh Thị Mỹ Linh
Loại tài liệu: Bài giảng

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

anh_van_chuyen_nganh_ky_thuat.rar

sandyhanh 07-22-2013 05:42 PM

Thank you so much


Xin thông báo, bây giờ là 08:48 AM