Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Hóa Học (http://tailieutonghop.com/free/f210/)
-   -   Bộ sách Hóa vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm - trọn bộ có 3 cuốn (http://tailieutonghop.com/free/bo-sach-hoa-vo-co-cua-tac-gia-hoang-nham-tron-bo-co-3-cuon_f210-28813.html)

die 05-13-2013 11:02 PM

Bộ sách Hóa vô cơ của tác giả Hoàng Nhâm - trọn bộ có 3 cuốn
 
Tác giả: Hoàng Nhâm. Nhà xuất bản Giáo dục.


Tập 1 : Lý thuyết về đại cương hóa học

Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển hình

Tập 3 : Các nguyên tố chuyển tiếp

Đây là sách định dạng PDF , một định dạng rất quen thuộc dành cho sách điện tử. Bạn có thể đọc bằng Acrobat reader, Foxit reader, ...Xin thông báo, bây giờ là 08:46 PM