Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Trái đất (http://tailieutonghop.com/free/f202/)
-   -   Đề tài: " QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂN BÌNH" (http://tailieutonghop.com/free/de-tai-quy-trinh-cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-kcn-tan-binh_f202-29240.html)

nothing245 06-05-2013 08:42 PM

Đề tài: " QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂN BÌNH"
 
Ngoài ra, để đa dạng hóa kinh doanh và cũng như ngày càng hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất cảu các nhà đầu tư, ngay từ đầu năm 2000, KCN đã đồng loạt triển khai các dự án loại hình dịch vụ như: xây dựng khhu nhà kho xưởng cho thuê, Xưởng cung ứng phần ăn công nghiệp, Đội cây xanh – Môi trường, Xí nghiệp xây lắp và cơ khí xây dựng (trực thuộc Công ty TANIMEX), Trạm cung cấp nhiên liệu , thực hiện Dịch Vụ Đại Lý Bảo Hiểm, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP HCM. Ngoài ra còn triển khai thêm một số lại hình dịch vụ khác như: trạm khai thác nước ngầm , bán trả góp các căn hộ trong Chung cư cho các đối tượng có thu nhập thấp, các Khu vui chơi, Khu VHTDTT.Xin thông báo, bây giờ là 10:03 PM