Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Dịch vụ - Du lịch (http://tailieutonghop.com/free/f200/)
-   -   Cơ cấu tổ chức của một khách sạn (http://tailieutonghop.com/free/co-cau-chuc-cua-mot-khach-san_f200-20224.html)

nothing245 07-27-2012 04:18 PM

Cơ cấu tổ chức của một khách sạn
 
Cơ cấu tổ chức của một khách sạn

Số trang: 17
Dung lượng 490.14 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Giới thiệu chung về khách sạn Fortuna 2
1.1. Tổng quan về khách sạn 2
II. Cơ cấu tổ chức của khách sạn. 3
2.1. Khách sạn gồm các bộ phận: 3
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 3
III. Đặc điểm cơ sở vật chất của khách sạn 6
3.1.Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh lưu trú. 6
3.2. Phòng họp và dạ tiệc 11
3.3. Khu vui chơi giải trí. 12
3.4. Nhà hàng và quan bar 13
IV.Tiện nghi dịch vụ 15
4.1. Dịch vụ buồng, phòng: 15
4.2.Dịch vụ sân bay 15
4.3.Các dịch vụ khác : 16
V. Đặc điểm nguồn khách của khách sạn. 16
VI. Kế hoạch và chiến lược phát triển 16

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Cơ cấu tổ chức của một khách sạn


Xin thông báo, bây giờ là 03:01 AM