Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Văn bản mẫu (http://tailieutonghop.com/free/f177/)
-   -   CV mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp (http://tailieutonghop.com/free/cv-mau-danh-cho-nguoi-tim-viec-moi-tot-nghiep_f177-2783.html)

duongdd 02-15-2012 02:01 PM

CV mẫu dành cho người tìm việc mới tốt nghiệp
 
LE THU THAO
Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội
Di động: 0908 123 456
Email: lttt@yahoo.com

HỌC VẤN:

Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)
Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)
Học bổng:
- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005.
- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Công ty Cáp quang Fujikura
- Học bổng tiếng Anh thương mại của công ty Dầu khí Petronas - Malaysia

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

- Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm)
+ Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng
+ Thu thập và phân tích các thông tin khảo sát
+ Cùng với các thành viên trong nhóm viết kế hoạch dự án
- Tham gia Chương trình "Mùa hè xanh" năm 2003 và 2004
+ Dạy toán cho các em học sinh
+ Tham gia dựng nhà giúp người nghèo
- Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường

.....


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

cv_mau_danh_cho_nguoi_tim_viec_moi_tot_nghiep


Xin thông báo, bây giờ là 06:18 PM