Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Luật – Văn bản pháp luật (http://tailieutonghop.com/free/f176/)
-   -   Đề thi môn tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế (90") - Lớp 3B (http://tailieutonghop.com/free/de-thi-mon-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke-90-lop-3b_f176-10753.html)

die 04-12-2012 01:47 PM

Đề thi môn tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế (90") - Lớp 3B
 
Câu 1: (4đ). Các nhận định sau đúng hay sai? Vì sao? Nêu cơ sở pháp lý nếu có?

1. Tài sản của Đoàn luật sư do các luật sư của Đoàn đóng góp là tài sản thuộc quyền sở hữu chung theo phần của các luật sư.

2. Sau khi đăng ký bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì quyền tác giả mới được công nhận.

3. Quyền khai thác, sử dụng kiểu dáng công nghiệp của một chủ thể chỉ được xác lập hợp pháp khi chủ thể đó được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền hoặc được sự đồng ý của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.

4. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Câu 2: (2đ) Phân biệt người bị truất quyền hưởng thừa kế với người không được quyền hưởng di sản.

Câu 3: (4đ) Ông Hà và bà Vinh là vợ chồng, có 3 con chung là L,V,T (các con đều đã thành niên và có khả năng lao động). L kết hôn với Hạnh có 2 con là Bình và Phương. Ngày 15/10/2008 ông Hà chết có để lại di chúc hợp pháp với nội dung: Cho Bình & Phương hưởng 1/2 di sản của ông.

Anh chị hãy chia thừa kế đối với di sản trị giá 960 triệu đồng của ông Hà để lại trong các trường hợp riêng biệt sau đây (kèm giải thích):

1. Anh Tâm có văn bản hợp lệ về việc từ chối nhận di sản thừa kế của ông Hà (2đ)

2. Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với bạn gái nên Bình đã đâm chết Phương trước khi ông Hà qua đời. Hành vi của Bình bị tòa án xét xử 15 năm tù vì tội "giết người" và ông Hà vẫn không sửa di chúc (2đ).

Chỉ sử dung VBQPPL


Xin thông báo, bây giờ là 09:54 AM