Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Sách Tiếng Anh (http://tailieutonghop.com/free/f174/)
-   -   Giáo trình Let's Go Third Edition Full Sách và CD (http://tailieutonghop.com/free/giao-trinh-lets-go-third-edition-full-sach-va-cd_f174-24555.html)

duongdd 11-01-2012 02:23 AM

Giáo trình Let's Go Third Edition Full Sách và CD
 
Trọn bộ giáo trình Let's Go 1-6 + Begin & Starter. Chương trình Let’s go dùng phổ biến cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học. Dùng cả sách và CD đi kèm.

Author: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham
Publisher: Oxford University Press
File type: MP3, PDF, EXE, ISODownload và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 1Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 2Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 3Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 4Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 5


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go 6Bonus:

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go Begin


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's go Starter


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Let's Chant, Let's Sing

hoa.elevator 11-06-2012 05:10 PM

Tài liệu rất hay. Cảm ơn bạn nhiều!

hangphan77 12-12-2012 04:09 PM

Cảm ơn bạn nhiều

dongphu91 01-05-2013 06:14 AM

Mình đã tìm bộ sách này rất lâu. Mấy trang khác link tải về bị trang upload xóa hết. Nay gặp dc5 bài viết của bạn thì may quá! Cảm ơn bạn nhiều!

athu 01-13-2013 12:31 AM

Cảm ơn bạn rất nhiều!

lê vi vi 02-22-2013 08:35 AM

rat huu ich, cam on ban nha

robinson186 03-31-2013 03:31 PM

thank you ad nhé

MA.HAU 04-07-2013 08:10 PM

Cảm ơn bạn về bộ Let’s go tuyệt vời này. Mình đã tìm kiếm lâu rồi. Bạn xem Let’s go 6 có file flash không? Nếu có hãy post lên ngay nhé. Thanks!

ndiep 04-08-2013 04:52 PM

cảm ơn bạn rất nhiều!

coladin 04-24-2013 08:54 AM

cảm ơn bạn rất nhiều! tôi tìm tài liệu này cũng lâu rồi


Xin thông báo, bây giờ là 09:27 PM