Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Tin học (http://tailieutonghop.com/free/f171/)
-   -   Hướng dẫn sửa Mainboard (http://tailieutonghop.com/free/huong dan sua mainboard_f171-4874.html)

rangthuahehe 03-04-2012 05:47 PM

Hướng dẫn sửa Mainboard
 
Đối với các bạn đã có kinh nghiệm trong quá trình láp ráp và xử lý sự cố máy tính thì việc khỏi
cần card test main là rất bình thường. Nhưng nếu bạn gặp một máy tính “không hình không tiếng”
thì bạn sẽ làm gì ngoài việc “kiểm tra bộ nguồn rời”, “vệ sinh lại RAM, các card mở rộng”… nếu
vẫn không có tính hiệu thì lại phải tháo CPU lắp lại… rồi phải mượn RAM, CPU, AGP, PCIx… để
check thử coi các món ấy có hư hay không. Sau gần 30 phút đến 1 giờ… Cuối cùng thì bạn sẽ kết
luận —> Mainboard hư sau khi đã dùng tất cả các phép loại trừ.
...................................


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

huong dan sua mainboard


Xin thông báo, bây giờ là 07:07 PM