Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   Sợi quang từ dẫn sáng đến truyền thông (http://tailieutonghop.com/free/soi-quang-tu-dan-sang-den-truyen-thong_f156-32077.html)

dovanluon 08-16-2013 11:58 PM

Sợi quang từ dẫn sáng đến truyền thông
 
Chia sẻ thông tin - share to be shared - cho đi để nhận lại ... là câu nói đã được lặp lại rất nhiều trong thời đại thông tin hiện nay. Việc chia sẻ thông tin như thế, để có thể thực hiện được nhanh chóng và dễ dàng chính là nhờ ... những cáp quang. Bài viết nêu lên cấu tạo và nguyên lý hoạt động của sợi quang, những sáng chế về sợi quang và thị trường của nó trên thế giới.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Sợi quang từ dẫn sáng đến truyền thông.pdf


Xin thông báo, bây giờ là 01:55 PM