Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   Một số nhận xét về phương pháp giấu tin của Chen-Pan-Tseng (http://tailieutonghop.com/free/mot-so-nhan-xet-ve-phuong-phap-giau-tin-cua-chen-pan-tseng_f156-32080.html)

dovanluon 08-16-2013 11:02 PM

Một số nhận xét về phương pháp giấu tin của Chen-Pan-Tseng
 
TRong bài báo này chúng tôi trình bày một số nhận xét về thuật toán giấu thông tin trong ảnh nhị phân của Chen, Pan và Tseng. Đây là thuật toán giấu thông tin theo khối bit, có thể giấu được một dãy nhiều bit vào trong mỗi khối bằng cách thay đổi nhiều nhất hai bit. Chúng tôi đã đưa ra một cách chứng minh mới về tính đúng đắn của thuật toán này. So với cách chứng minh trong cách chứng minh chúng tôi ngắn gọn và chặt chẽ hơn, đồng thời là cơ sở để tăng tốc độ giấu tin.


Xin thông báo, bây giờ là 05:11 PM