Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Công nghệ - Thông tin (http://tailieutonghop.com/free/f156/)
-   -   4 lý do bạn nên sử dụng Google Analytics (http://tailieutonghop.com/free/4-ly-do-ban-nen-su-dung-google-analytics_f156-32252.html)

dovanluon 08-19-2013 11:17 PM

4 lý do bạn nên sử dụng Google Analytics
 
Có thể bạn đã sử dụng rất nhiều công cụ theo dõi và phân tích người truy nhập website, tuy nhiên nạn sẽ "ghiền" ngay nếu thử nghiệm với Google Analy - tics. Có thể nói đây là công cụ theo dõi phân tích đa năng thuộc dang tất cả trong một" với rất nhiều tính năng nổi trội khi đem ra so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. Bài viết nêu lên những tính năng, mục tiêu, phương thức của Google Analytics.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

4 lý do bạn nên sử dụng Google Analytics.pdf


Xin thông báo, bây giờ là 10:12 AM