Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (http://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Thanh toán quốc tế (http://tailieutonghop.com/free/f117/)
-   -   Slides thanh toán quốc tế (http://tailieutonghop.com/free/slides-thanh-toan-quoc-te_f117-4665.html)

rangthuahehe 03-03-2012 03:51 PM

Slides thanh toán quốc tế
 
Người trình bày: PGS - TS Nguyễn Văn Tiến


Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ


1. KHÁI NIỆM TTQT
1.1. Cơ sở hình thành TTQT
- Tại sao lại cần có ngoại thương?
 Các chuyên ngành:
1/ Chuyên nghành KTQT và Kỹ thuật NV ngoại thương.
2/ Vận tải hàng hóa trong ngoại thương.
3/ Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương.
............................................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

slides_thanh_toan_quoc_te


Xin thông báo, bây giờ là 05:15 PM