Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-28-2012, 02:19 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieđổi mới phương pháp giảng dạy môn học “những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin” nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của sinh viên trường đại học nông lâm - đại học thái

Ngô Thị Mây Ƣớc*
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
TÓM TẮT
Việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin” nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của sinh viên là đòi hỏi bức thiết đƣợc đặt ra
nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị nói
chung và môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” nói riêng giai đoạn hiện nay.
Kết quả thực nghiệm đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn học này đối với sinh viên trƣờng Đại
học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên cho thấy, việc áp dụng phƣơng pháp "Đổi mới phƣơng
pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hƣớng tích cực hóa hoạt động của ngƣời học" đã mang lại
kết quả cao. Từ đó bài báo đƣa ra quy trình thực hiện cụ thể cho phƣơng pháp này.


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 07:37 PM
|