Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-13-2012, 12:17 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Định giá quyền chọn vàng – thêm một công cụ để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng

Định giá quyền chọn vàng – thêm một công cụ để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng

Số trang: 62
Dung lượng 352.88 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN 3

I. QUYỀN CHỌN VÀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN 3
1. Một số khái niệm cơ bản 3
1.1. Chứng khoán phái sinh 3
1.2. Quyền chọn 3
1.3. Tài sản cơ sở 4
2. Các bộ phận cấu thành nên giá quyền chọn 5
2.1. Giá trị nội tại của quyền 5
2.2. Giá trị thời gian của quyền 5
3. Nguyên tắc cơ bản để định giá quyền chọn 6
3.1. Nguyên tắc định giá quyền chọn mua 6
3.1.1. Giá trị thấp nhất của quyền chọn mua 6
3.1.2. Giá trị tối đa của quyền chọn mua 7
3.1.3. Giá trị của quyền chọn mua khi đáo hạn 8
3.1.4. Tác động của thời gian đến khi đáo hạn 9
3.1.5. Tác động của giá thực hiện 10
3.1.6. Giới hạn dưới của quyền chọn mua kiểu Châu Âu 12
3.2. Nguyên tắc định giá quyền chọn bán 14
3.2.1. Giá trị nhỏ nhất của quyền chọn bán 14
3.2.2. Giá trị lớn nhất của quyền chọn bán 15
3.2.3. Giá trị của quyền chọn bán khi đáo hạn 15
3.2.4. Tác động của thời gian đến khi đáo hạn 16
3.2.5. Tác động của giá thực hiện 18
3.2.6. Giới hạn dưới của quyền chọn bán kiểu Châu Âu 19
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của quyền chọn 22
4.1. Giá thị trường của tài sản cơ sở 22
4.2. Giá thực hịên 22
4.3. Thời gian cho đến khi đáo hạn 22
4.4. Lãi suất ngắn hạn phi rủi ro trong suốt thời hạn tồn tại của quyền 23
4.5. Lãi suất Coupon 23
4.6. Mức dao động dự đoán của các mức lãi suất trong suốt thời hạn của quyền 23
II. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN 23
1. Mô hình Nhị phân định giá quyền chọn 23
1.1. Mô hình Nhị Phân một thời kỳ 23
1.2. Mô hình nhị phân hai thời kỳ 26
1.3. Mô hình nhị phân n thời kỳ 26
2. Mô hình Black–Scholes định giá quyền chọn 29
2.1. Các giả định của mô hình 29
2.2. Mô hình 30
2.3. Công thức Black – Scholes 33
2.4. Đặc tính của công thức Black – Scholes 34
2.5. Các biến số trong mô hình Black – Scholes 37
2.5.1. Giá cổ phiếu 37
2.5.2. Giá thực hiện 38
2.5.3. Lãi suất phi rủi ro 38
2.5.4. Độ bất ổn hay độ lệch chuẩn 38
2.5.5. Thời gian đến khi đáo hạn 40

CHƯƠNG II: SỬ DỤNG MÔ HÌNH BLACK – SCHOLES ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀNG 43

I. MỘT SỐ MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH VÀ ƯỚC LƯỢNG 43
1. Mô hình chuyển động Brown hình học (GBM) 43
1.1. Mô tả 43
1.2. Dạng rời rạc của mô hình GBM 43
1.3. Dạng liên tục của mô hình GBM 44
2. Các kiểm định 44
3. Mô hình ước lượng độ bất ổn 45
3.1. Mô hình ARCH 45
3.2. Mô hình GARCH 46
II. SỬ DỤNG MÔ HÌNH BLACK – SCHOLES ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀNG 46
1. Các kiểm định 46
1.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi lợi suất của vàng 46
1.2. Kiểm định tính phân phối chuẩn của chuỗi lợi suất của vàng 47
2. Ước lượng các biến số 50
2.1. Ước lượng độ bất ổn bằng mô hình ARCH (1) 50
2.2. Ước lượng độ bất ổn bằng mô hình GARCH (1,1) 51
2.3. Độ bất ổn quá khứ 52
3. Áp dụng công thức Black – Scholes để xác định giá quyền chọn


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 05:10 AM
|