Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-01-2012, 04:49 PM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieĐiều kiện xét nâng ngạch lương không qua thi

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Ngọc Cúc (nguyenngoccucbd@...) có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước 41 năm. Nay, ông đang công tác tại Điện lực Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, được trả mức lương 8/8 chức danh kỹ sư. Ông Cúc muốn biết, ông có được nâng lương vượt khung hoặc chuyển ngạch không phải qua thi theo Thông tư số 03/2008/TT-BNV không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Cúc như sau:

Đối tượng xét nâng ngạch lương

Theo Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 3/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu quy định cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên và tương đương (nhóm A1), ngạch chuyên viên chính và tương đương (nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc thực hiện nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức nói trên được áp dụng trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các Hội và tổ chức phi Chính phủ, được Nhà nước giao biên chế.

Điều kiện nâng ngạch lương ở DNNN

Chế độ nâng ngạch lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại điểm 2, Mục VI Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định hằng năm, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, Hội đồng nâng bậc lương của doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thi nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong DNNN.

Theo đó, tại Mục II, Phần B, Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện nâng ngạch lương ở DNNN thì doanh nghiệp tổ chức thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện sau:

- Đã đăng ký tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý;

- Xác định được nhu cầu công việc đòi hỏi sử dụng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các ngạch cần thi.

Viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây mới xem xét thi nâng ngạch:

- Có đủ thời gian thâm niên ở ngạch hiện giữ theo quy định của tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ doanh nghiệp;

- Không vi phạm nội quy lao động của doanh nghiệp;

- Có đơn xin thi nâng ngạch và được Hội đồng thi nâng ngạch của doanh nghiệp chấp thuận.

Căn cứ vào các thông tin mà ông Nguyễn Ngọc Cúc cung cấp, luật sư nhận thấy ông đang làm việc tại một đơn vị thành viên của Công ty điện lực Bình Phước là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam. Ông Cúc không phải là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ Công chức, cũng không phải là viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức.

Lương ông Cúc hiện hưởng là bậc 8/8 chức danh kỹ sư, hệ số 4,51 theo Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Do đó ông Cúc không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BNV.

Đề nghị ông Cúc tìm hiểu quy định về nâng ngạch lương trong doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 và Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để biết điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong DNNN.

Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật
http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Di...124/135670.vgp

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 04:03 PM
|