Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-16-2012, 11:44 AM
die die is offline
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to dieĐề cương môn xã hội đại cương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

1.1 Tên môn học: XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

1.2 Mã môn học: 902621

1.3 Bộ môn/Khoa quản lý: PHÒNG ĐÀO TẠO

1.4 Nhóm môn học: đại cương

1.5 Tính chất môn học: bắt buộc

1.6 Bố trí giảng dạy: năm thứ: 2 học kỳ: 1

1.7 Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45 Lý thuyết: 45 Thực hành:0

1.8 Tổng số bài/môn học: 9

1.9 Số bài trong tuần: 1

1.10 Mô tả tóm tắt nội dung môn học:

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

2.1 Mục tiêu tổng quát: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xã hội học: như lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng chức năng của xã hội học, các khái niệm, và phạm trù xã hội học, phương pháp nghiên cứu và các chuyên ngành xã hội học.

2.2 Năng lực đạt được: khả năng nhận thức, phân tích các vấn đề xã hội một cách toàn diện.

2.3 Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ bản của các lối tiếp cận xã hội học.
Hiểu biết: Sinh viên hiểu biết được một số quy luật cơ bản của các sự kiện, hiện tượng xã hội.
Ứng dụng: Có thể vận dụng lý giải một số hiện tượng xã hội ở VN
Tổng hợp: Sinh viên chọn một vấn đề xã hội để phân tích, đánh giá đưa ra ý kiến của cá nhân về vấn đề đã được chọn.
3. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: không
4. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

4.1 Cấu trúc tổng quát nội dung học tập

Chương mục Số tiết (LT + TH) Số bài Các mục tiêu cụ thể Phương pháp giảng dạy Tương quan của chương mục đối với môn học
1 2 3 4 5 6
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ HỘI HỌC
10 tiết 2 Biết được hoàn cảnh lịch sử cho ra đời của môn học; một số đóng góp của các nhà sáng tạo ra XHH Thảo luận+diễn giảng
CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC 5 tiết 1 Biết được đối tượng nghiên cứu của XHH, ý nghĩa của nghiên cứu XHH Thảo luận+diễn giảng
CHƯƠNG III CÁC PHẠM TRÙ VÀ CÁC KHÁI NIỆM XÃ HỘI HỌC 10 2 Khái niệm một số thuật ngữ XHH, các phạm trù quan trọng của XHH Thảo luận+diễn giảng
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHH 10 2 Nẵm vũng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu 1 vấn đề xã hội để có thể tự triển khai nghiên cứu (xây dựng đề cương, lập kế hoạch, xử lý số liệu..., viết báo cáo khoa hoc) Thảo luận+diễn giảng
CHƯƠNG V: MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH XHH 10 2 Biết một số chuyên ngành nghiên cứu cơ bản của XHH Thảo luận+diễn giảng
4.2 Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Tên chương 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ HỘI HỌC (10 tiết) Tên bài học 1: Lịch sử ra đời của xã hội học
Hoaït ñoäng 5 tiết Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung I.1. Sự ra đời của xã hội học I.1.1. Nhu cầu nhận thức xã hội:
I.1.2. Nhu cầu hoạt động thực tiễn

I.1.3. Nhu cầu phát triển của xã hội

I.2. Những điều kiện và tiền đề của sự ra đời môn xã hội học

I.2.1. Những điều kiện về kinh tế

I.2.2. Những điều kiện về chính trị- xã hội

I.2.3. Những tiền đề về tư tưởng- lý luận- khoa học

I.2.4. Ý nghĩa của sự ra đời

Tröôùc khi học - Đọc tài liệu 1 cách cẩn thận.1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 41-94;
2. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 9-25

3. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 9-22

4. Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 9-21

5. Thanh Lê. 2001. Xã hội học một hướng nhìn. Nhà xuất bản thanh niên. Trang 161-172

- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…

Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương : Chương 1 (tt)Tên bài học 2: Những đóng góp của các nhà sáng tạo ra xã hội học ______________________________________________
Hoaït ñoäng 5 tiết Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung I.3.1. Auguste Comte (1798-1857) I.3.2. Herbert Spencer (1820-1903)
I.3.3. Emile Durkheim (1858-1917)

I.3.4. Max Weber (1864-1920)

I.3.5. Karl Marx (1818-1883)

Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau:
Bùi Quang Dũng. 2004. Nhập môn lịch sử Xã hội học. Nhà xuất bản khoa học Xã hội. trang 39-76; 95-113
Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 29-36
Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 38-64
Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 14-22
- Thảo luận nhóm,,…
Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌCTên bài học 3: Đối tượng và chức năng của XHH
Hoaït ñoäng 5 tiết Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung II.1. Xã hội học là gì? Các quan niệm khác nhau về xã hội học II.1.1. Khái niệm
II.1.2. Các quan niệm khác nhau về xã hội học.

II.2. Các lĩnh vực quan tâm của xã hội học bao gồm:

II.3. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học

II.4. Xã hội học và các khoa học xã hội khác

II.5. Chức năng của xã hội học

II.5.1. Chức năng nhận thức-lý luận

II.5.2. Chức năng thực tiễn

II.5.3. Chức năng quản lý-thông tin- dự báo

II.6. Nhiệm vụ của xã hội học.

Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau: 1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 5-40;
2. Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 29-38.

3. Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 3-21

4. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 25-34

5. Thanh Lê. 2004. Những khái niệm cơ bản của xã hội học. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Trang 39-57

6. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 125-132

- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…

Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 3: CÁC PHẠM TRÙ VÀ CÁC KHÁI NIỆM XÃ HỘI HỌCTên bài học 4: Các phạm trù XHH
Hoạt động 5 tiết Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên Giảng viên:……
Nội dung III.1. Các phạm trù xã hội học III.1.1. Tương tác xã hội
III.1.2. Chủ thể xã hội

III.1.3. Hoạt động xã hội

III.1.4. Quan hệ xã hội

III.1.5. Cá nhân và xã hội hoá

Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau:
Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 87-124
Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 35-48
Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 105-134
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 3: (tt)___________________________________Tên bài học 5: Các khái niệm XHH
Hoaït ñoäng 5 tiết Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung III.2.1. Vị thế- Vai trò- địa vị xã hội III.2.2. Thiết chế xã hội ( social institution)
III.2.3. Nhóm xã hội

III.2.4. Bất bình đẳng và phân tầng xã hội:

III.2.5. Xã hội hoá và quá trình xã hội hoá

Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau:
Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 87-124
Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 35-48
Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 105-134
Nguyễn Đình Tấn. 2003. Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Nhà xuất bản lý luận chính trị. Trang 37-67; 87-124; 175-205
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHHTên bài học 6: phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin
Hoạt động 5 tiết Diễn giảng của giảng viên Giảng viên:……
Nội dung VI.1. Một số khái niệmVI.1.1. Khái niệm phương pháp
VI.1.2 Phương pháp luận

VI.1.3. Phương pháp luận xã hội học

VI.2. Các phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học

VI.2.1. Phương pháp sưu tầm và phân tích tài liệu

VI.2.2. Phương pháp quan sát

VI.2.3. Phương pháp phỏng vấn

VI.2.4. Phương pháp Anket

VI.2.5. Thảo luận nhóm tập trung

Trước khi học - Đọc các tài liệu sau: 1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 95-129;
2. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 279-348

- Thảo luận nhóm,

Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên - Triển khai một nghiên cứu nhỏ
Phương pháp và phương tiện Diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHH (TT)Tên bài học 7: Lập chương trình và kế hoạch nghiên cứu
Hoaït ñoäng 5 tiết Diễn giảng của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung VII.1. Xác định mục đích, đối tượng đề tàiVII.2. Lập giả thiết trong nghiên cứu
VII.3. Phương pháp và kỹ thuật chọn mẫu

VII.3.1. Chọn mẫu

VII.3.2. Thu thập thông tin

Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau: 1. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 193-206
2. Võ Văn Việt. 2006. Xã hội học đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Trang 147-148

- Thảo luận nhóm,

Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên - Triển khai một nghiên cứu nhỏ
Phương pháp và phương tiện Diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 5: MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌCTên bài học 8: Xã hội học về cơ cấu xã hội, XHH đô thị
Hoaït ñoäng 5 tiết Thuyết trình của SV+ tổng kết của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung V.1. Xã hội học – cơ cấu xã hội V.2. Xã hội học đô thị
Tröôùc khi học - Đọc các tài liệu sau: 1. Trịnh Duy Luân. 2004. Xã hội học đô thị. Nhà xuất bản khoa học xã hội.
- Thảo luận nhóm,

Sau khi học Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của SV, diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 5: MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌCTên bài học 9: Xã hội học nông thôn, XHH về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, XHH về biến đổi XH.
Hoaït ñoäng 5 tiết Thuyết trình của SV+ tổng kết của giảng viên Giảng viên:……
Noäi dung V.3. Xã hội học nông thônV.3.1. Khái niệm
V.3.2. Một số vấn đề về môi trường xã hội nông thôn nước ta

V.3. 3. Phân hoá nghề nghiệp và thu nhập ở nông thôn.

V.3. 4. Những nghiên cứu cụ thể

V.3. 5. Định hướng nghiên cứu xã hội học nông thôn trên thế giới

V.3.6. Nghiên cứu xã hội học nông thôn ở Việt Nam

V.4. Xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng

V.4.1. Dư luận xã hội

V.4.2. Truyền thông đại chúng

V.4.3. Tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

V.5. Biến đổi xã hội

V.5.1 Khái niệm

V.5.2. các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi xã hội

Tröôùc khi học - Đoïc taøi lieäu 1 caùch caån thaän: 1. Tống Văn Chung. 2001. Xã hội học nông thôn. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trang 113-179; 336-399
- Thảo luận nhóm,

Sau khi học Sinh viên làm bài tập, đọc thêm tài liệu hoặc thảo luận,…
Phương pháp và phương tiện Thuyết trình của SV, diễn giảng của giảng viênPhương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
5. ĐÁNH GIÁ HOÀN TẤT MÔN HỌC

Dự lớp: 15%
Thảo luận: 10%
Thuyết trình, 15%
Thi cuối học kỳ 60%
6. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Võ Văn Việt. 2006. Xã hội học đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Tống Văn Chung. 2001. Xã hội học nông thôn. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Bùi Quang Dũng. 2004. Nhập môn lịch sử Xã hội học. Nhà xuất bản khoa học Xã hội.
Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội.
Nguyễn Minh Hoà. 1995. Những vấn đề cơ bản của xã hội học. Trường Đại học tổng hợp TpHCM.
Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê.
Thanh Lê. 2004. Những khái niệm cơ bản của xã hội học. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê.
Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Vũ Quang Hà, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.
Trịnh Duy Luân. 2004. Xã hội học đô thị. Nhà xuất bản khoa học xã hội.
Thanh Lê. 2001. Xã hội học một hướng nhìn. Nhà xuất bản thanh niên.
Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục.
Nguyễn Đình Tấn. 2003. Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Nhà xuất bản lý luận chính

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:41 AM
|