Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-27-2012, 12:55 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongddDạy học kịch bản văn học ở trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

PHẦN MỞ ĐẦU .................................................. ......................................... 1
1. Lý do chọn đề tài .................................................. ...................................... 1
1.1. Về mặt lý luận .................................................. ....................................... 1
1.2. Về mặt thực tiễn .................................................. .................................... 2
2. Lịch sử vấn đề .................................................. .......................................... 3
3. Mục đích nghiên cứu .................................................. ................................ 6
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................. ............................... 7
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................. .................. 7
6. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .......................... 7
7. Giả thuyết khoa học .................................................. .................................. 7
8. Cấu trúc luận văn.............................................. .......................................... 8
PHẦN NỘI DUNG .................................................. ..................................... 9
Chương I: KỊCH BẢN VĂN HỌC VÀ VIỆC DẠY HỌC KỊCH
BẢN VĂN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG ......................................... 9
1.1. Kịch và kịch bản văn học............................................. ............................ 9
1.1.1. Khái niệm về kịch .................................................. ............................... 9
1.1.2. Những đặc trưng thể loại của văn học kịch ......................................... 11
1.1.2.1. Kịch tính là đặc trưng nổi bật nhất của kịch ..................................... 11
1.1.2.2. Cốt truyện kịch tập trung cao độ .................................................. .... 12
1.1.2.3. Tính chất xác định của tính cách là đặc điểm cơ bản của nhân
vật kịch .................................................. ............................................... 13
1.1.2.4. Lời thoại là hành động, là phương tiện biểu hiện tính cách .............. 15
1.2. Dạy học kịch bản văn học trong nhà trường .......................................... 16
1.2.1. Vị trí của kịch bản văn học trong chương trình ngữ văn Trung học
phổ thông .................................................. ............................................ 16
1.2.2. Dạy học kịch bản văn học theo đặc trưng thể loại. .............................. 17
1.2.3. Một số khảo sát tình hình dạy học kịch bản văn học trong nhà
trường .................................................. ................................................. 19
1.2.3.1. Khảo sát Sách giáo khoa .................................................. ................ 19
1.2.3.2. Khảo sát Sách giáo viên - NXB Giáo dục, 2008 .............................. 22
1.2.3.3. Khảo sát Sách bài tập. NXB Giáo dục, 2008 .................................. 24
1.2.3.4. Khảo sát vở soạn văn của học sinh.............................................. ..... 26
1.2.3.5 Khảo sát vở ghi của học sinh .................................................. .......... 26
1.2.3.6. Về phía giáo viên .................................................. ........................... 26
1.2.3.7. Về phía đối tượng học sinh .................................................. ............ 28
Chương II: DẠY HỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC "VĨNH BIỆT CỬU
TRÙNG ĐÀI" VÀ "HỒN TRƢƠNG BA, DA HÀNG THỊT" Ở
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .................................................. ........... 29
2.1. Dạy học kịch bản văn học "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” - trích “Vũ
Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng .................................................. ....... 29
2.1.1. Tác giả, tác phẩm .................................................. .............................. 29
2.1.1.1. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng .................................................. .......... 29
2.1.1.2. Tác phẩm “Vũ Như Tô”............................................ ....................... 31
2.1.2. Phương hướng dạy học .................................................. ..................... 33
2.1.2.1. Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ...................................... 34
2.1.2.2. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớp ........................... 37
2.1.2.3. Cách thức kiểm tra đánh giá .................................................. .......... 51
2.2. Dạy học kịch bản văn học "Hồn Trương Ba da hàng thịt" (trích) của
Lưu Quang Vũ .................................................. .................................... 52
2.2.1. Về tác giả, tác phẩm .................................................. ......................... 52
2.2.1.1. Tác giả Lưu Quang Vũ .................................................. .................. 52
2.2.1.2. Về tác phẩm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".................................... 54
2.2.2. Phương hướng dạy học .................................................. ..................... 56
2.2.2.1. Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ...................................... 56
2.2.2.2. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớp ........................... 59
2.2.2.3 Cách thức kiểm tra, đánh giá. .................................................. ......... 67
Chương III: THIẾT KẾ DẠY HỌC THỂ NGHIỆM ............................... 67
3.1. Thiết kế giáo án thể nghiệm dạy học kịch "Vũ Như Tô" của Nguyễn
Huy Tưởng (Trích hồi V) .................................................. .................... 67
3.2. Thiết kế giáo án thể nghiệm dạy học kịch "Hồn Trương Ba, da hàng
thịt" (trích) của Lưu Quang Vũ .................................................. ........... 77
3.3. Thực nghiệm sư phạm .................................................. ......................... 84
3.3.1. Mục đích, ý nghĩa của thực nghiệm sư phạm ...................................... 84
3.3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm .................................................. .... 84
3.3.3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm .................................................. . 85
3.3.4. Nội dung thực nghiệm .................................................. ...................... 85
3.3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm .................................................. .......... 86
3.3.6. Kết luận chung về thực nghiệm .................................................. ........ 87
KẾT LUẬN .................................................. ............................................... 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. ........................ 91


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, top keywords, mod skin lol, mod khung lol Tải mod skin lol hay lien minh huyen thoai mod,lol mod gồm mod tuong lol,mod map lol giúp việc mod skin vn đẹp hơn, phải tai lien minh huyen thoai trước, mod skin yasuo, mod skin - How Long Does Weed Stay in Your System - How Long Does Marijuana Stay in Your System - How Long Does Nicotine Stay in Your System
Xin thông báo, bây giờ là 10:10 AM
|