Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-22-2012, 11:12 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Số trang: 29
Dung lượng 73.36 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3

1.KHÁI NIỆM 3
2.PHÂN LOẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA ĐÀO TẠO: 4
2.1 ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT: 4
2.2. ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHUYÊN MÔN: 5
3.QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 6
3.1 XÁC DỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO 6
3.2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 6
3.3 XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO 7
3.4 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP 7
3.5 LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 7
3.6. DỰ TÍNH CHI PHÍ ĐÀO TẠO 8
3.7. ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 8
4. TẦM QUAN TRỌNG, VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 9
4.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 9
4.2 VAI TRÒ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NÓI CHUNG 10
4.3 VAI TRÒ ĐỐI VỜI NGÀNH DỆT MAY NÓI RIÊNG 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 13

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 13
II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 14
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 19
1.1 TRONG KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 19
1.2 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở CÁC CẤP 19
2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 20
2.1 BỐ TRÍ SỬ DỤNG 20
2.2 ĐỀ BẠT, THĂNG TIẾN 20
2.3 KỶ LUẬT 21

PHẦN III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 22

1. NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NGHÀNH DỆT MAY GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 22
2.1 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG 22
2.2 CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 23

KẾT LUẬN 26


Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:44 AM
|