Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-20-2012, 06:57 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác

Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn

Số trang: 78
Dung lượng 224.97 KB
Loại file Zip

CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC 6

I, Hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế 6
1.1, Khái niệm chung về hiệu quả 6
1.2, Hiệu quả tài chính 8
1.3, Hiệu quả kinh tế 9
1.4, Mối quan hệ giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế 10
II, Tác hại của rác thải và vai trò của việc xử lý nước rỉ rác 12
2.1) Tác hại của rác thải 12
2.1.1) Ảnh hưởng của rác thải tới môi trường nước 12
2.1.2, Ảnh hưởng của rác tới môi trường không khí 13
2.1.3) Ảnh hưởng của rác thải tới sức khoẻ con người. 14
2.1.4) Ảnh hưởng của rác thải tới cảnh quan xung quanh 16
2.2) Vai trò của việc xử lý nước rỉ rác 17
III, Áp dụng phương pháp phân tích chi phí – lợi ích trong đánh giá hiệu quả nhà máy xử lý nước rỉ rác 19
3.1, Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích ( CBA- Cost Benefit Analysis) 19
3.1.1, Khái niệm 19
3.1.2, Nguyên tắc lựa chọn trong CBA 21
3.1.3, Mục đích 22
3.1.4, Các khái niện liên quan 23
3.1.5, Các bước tiến hành CBA 26
3.2) Các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả 31
3.2.1) Chỉ tiêu về kinh tế 31
3.2.2) Chỉ tiêu về xã hội 31
3.2.3) Chỉ tiêu về quản lý 32
3.2.4) Chỉ tiêu về môi trường 32

CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH XỬ LÝ, QUẢN LÝ RÁC Ở HÀ NỘI VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC THUỘC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ RÁC NAM SƠN 32

I, Tình hình xử lý rác và quản lý rác ở Hà Nội 32
1.1) Tình hình thực tế hiện trạng xử lý rác tại Hà Nội 33
1.2) Tình hình quản lý rác hiện nay tại Hà Nội 34
1.2.3) Tình hình xử lý rác 35
II, Hiện trạng môi trường tại khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn 35
2.1) Sơ lược về khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn 35
2.2) Hiện trạng môi trường không khí của khu vực xung quanh bãi rác Nam Sơn 38
2.3) Hiện trạng môi trường nước của khu vực xung quanh bãi rác Nam Sơn 41
III, Đặc điểm nước rỉ rác và các phương pháp xử lý nước rỉ rác 44
3.1) Đặc điểm nước rỉ rác 44
3.2) Các phương pháp xử lý nước rỉ rác 46
IV, Mô tả quy trình xử lý và Tổng quát về các hệ thống xử lý 49
4.1) Mô tả quy trình xử lý 49
4.1.1) Biểu đồ khối xử lý lựa chọn 49
4.1.2) Biểu đồ khối 50
4.1.3) Mô tả quy trình xử lý 51
4.2) Mô tả tổng quan về hệ thống SBR 52
4.3) Mô tả tổng quát hệ thống lọc Nano 54

CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC NAM SƠN THUỘC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC NAM SƠN 57

I, Xác định chi phí lợi ích của nhà máy xử lý nước rỉ rác thuộc khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn 57
1.1) Chi phí 57
1.1.1) Chi phí ban đầu 57
1.1.2) Chi phí vận hành 59
1.1.3) Chi phí quản lý 60
1.1.4) Chi phí khác 61
1.1.5) Chi phí xã hội môi trường 61
1.2) Lợi ích 63
1.2.1) Lợi ích về tài chính 63
1.2.2) Lợi ích về mặt xã hội môi trường 64
II, Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của nhà máy xử lý nước rỉ rác Nam Sơn thuộc khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn 67
2.1) Đánh giá hiệu quả tài chính 67
2.2) Đánh giá hiệu quả xã hội - môi trường 68
2.3) Hiệu quả về quản lý 69

CHƯƠNGIV: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 70

I, Cơ sở đề xuất các giải pháp 71
II, Các giải pháp lựa chọn liên quan đến hoạt động của nhà máy 71
III, Các kiến nghị …..74Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 09:16 PM
|