Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-01-2012, 10:44 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

Mục lục


Trang

Lời nói đầu 5
Chương I Cở sở lý luận về chính sách kinh tế xã hội và vấn đề nghèo đói, chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 7
I Cơ sở lý luân về chính sách kinh tế xã hội 7
1 Các khái niệm ơ bản về chính sách kinh tế xã hội 7
1.1 Khái niệm về chính sách 7
1.2 Khái niệm về chính sách kinh tế xã hội 7
2 Đặc trưng cơ bản của chính sách kihn tế xã hội 7
3 Giải pháp và công cụ của của chính sách kinh tế xã hội 8
3.1 Giải pháp cảu chính sách kinh tế xã hội 8
3.2 Những nhóm công cụ của chính sách kinh tế xã hội 8
4 Vai trò của chính sách kinh tế xã hội 9
II Vấn đề nghèo đói 9
1 Các quan điểm tiếp cận vấn đề nghèo đói 9
1.1 Theo cách tiếp cận hẹp 9
1.2 Theo cách tiếp cận rộng 10
2 Các quan điểm đánh giá về mức nghèo đói hiện nay 11
2.1 Quan điểm của Ngân hàng thế giới(WB) 11
2.2 Quan điểm của tổ chức lao động quốc tế (ILO) 12
2.3 Quan điểm cảu tổng cục thống kê Việt Nam 12
2.4 Quan điểm của bộ lao động thương binh và xã hội 12
2.5 Các phương pháp đánh giá chính sách của chính phủ về giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội 13
2.5.1 Phương pháp đường cong Lorenz 13
2.5.2 Phương pháp chỉ số nghèo khó 14
III Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta hiện nay 14
1 Khái niệm, mục tiêu, đối tượng của chính sách xoá đói giảm nghèo 14
2 Những chủ trương, chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay 15
2.1 Chương trình phát triển, nông thôn, thuỷ lợi, giao thông 15
2.1.1 Chương trình về thuỷ lợi, giao thông 15
2.1.2 Chương trình định canh định cư 15
2.1.3 Chương trình tư vấn, dịch vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật 15
2.2 Chương trình giải quyết việc làm 15
2.3 Chương trình tín dụng 15
2.4 Chương trình giáo dục, y tế với mục tiêu xoá đói giảm nghèo 16
2.4.1 Chương trình giáo dục 16
2.4.2 Chương trình y tế 16
2.5 Chương trình quốc gia số 06/CP 17
2.6 Chương trình hỗ trợ những dân tộc đặc biệt khó khăn 17
2.7 Chương trình bảo vệ môi trường 17
Chương II Thực trạng nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết quả đạt được từ việc thực hiện xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn gần đây. 18
I. Thực trạng và nguyên nhân về tình trạng nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn trước đây 18
1 Thực trạng nghèo đói ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 18
2 Nguyên nhân cơ bản về tình trạng nghèo đói ở vùng dân tộc thiểu số nước ta 21
2.1 Sự phân cách kéo dài 21
2.2 Những rủi ro tai hoạ đột xuất 22
2.3 Nguồn lực và năng lực 23
2.3.1 Nguồn lực 23
2.3.2 Năng lực 23
II Những kết quả đạt được trong việc thực hiện xoá đói giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta trong những giai đoạn gần đây 23
1 Chương trình phát triển, nông thôn, thuỷ lợi, giao thông 23
1.1 Chương trình về thuỷ lợi, giao thông 23
1.2 Chương trình định canh định cư 23
1.3 Chương trình tư vấn, dịch vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật 24
2 Chương trình giải quyết việc làm 24
3 Chương trình tín dụng 25
4 Chương trình giáo dục, y tế với mục tiêu xoá đói giami nghèo 26
4.1 Chương trình giáo dục 26
4.2 Chương trình y tế 27
5 Chương trình quốc gia số 06/CP 27
6 Chương trình hỗ trợ những dân tộc đặc biệt khó khăn 28
7 Chương trình bảo vệ môi trường 28
Chương III Những kiến nghị và giải pháp về xoá đói, giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta. 29
I Những vấn đề cần lưu ý và giải pháp khắc phục trong công cuộc xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta 29
1 Vấn đề phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường 29
1.1 Khuyến nông, khuyến lâm 29
1.2 Tín dụng 30
1.3 Giao thông vận tải 30
1.4 Giao đất giao rừng 31
1.5 Chuyển giao khoa học, kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu sản xuất 31
2 Các vấn đề xã hội 32
2.1 Y tế 32
2.2 Giáo dục 33
2.3 Về bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số 33
3 Trợ giúp đối tượng chính sách xã hội 34
3.1 Người có công với nước và gia đình họ 34
3.2 Người tàn tật, già yếu, trẻ mồ côi 34
4 Cứu tế viện trợ khẩn cấp 35
5 Chống tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hoá 35
II Bài học kinh nghiệm trong công tác xoá đói giảm nghèo ở nước ta 36
Kết luận 37

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 12:26 PM
|