Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-10-2011, 11:52 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Chiến luợc của một số công ty

Chiến lược công nghệ cao của doanh nghiệp trong xu thế mới

Bài viết phân tích những chuyển biến do sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông và giao thông tác động đến chiến luộc công nghệ của các doanh nghiệp.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

TẢI VỀ


Chiến lược của Công ty Cổ phần Kinh Đô đến năm 2011

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .

- 1.1 Tổng quan về hoạch định chiến lược ;

1.2 Quy trình hoạch định chiến lược ;

1.3 Một số công cụ hoạch định chiến lược .

- CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KINH ĐÔ .

- 2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần Kinh Đô ;

2.2 Phân tích môi trường bên ngoài ;

2.3 Phân tích các yếu tố vi mô ;

2.4 Phân tích môi trường nội bộ của công ty cổ phần Kinh Đô .

- CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ ĐẾN NĂM 2011 .

- 3.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu ;

3.2 Xây dựng chiến lược – Ma trận trận SWOT ;

3.3 Các chiến lược lựa chọn và giải pháp ;

3.4 Kiến nghị .

- KẾT LUẬN .

-TÀI LIỆU THAM KHẢO .

- PHỤ LỤC
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :


TẢI VỀ


Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư – xăng dầu (COMECO) đến năm 2010

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) ĐẾN NĂM 2010

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

TẢI VỀ


Chiến lược kinh doanh của xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015


MỤC LỤC

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANHCỦA DOANH NGHIỆP.

Chương 2:PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆPTHƯƠNG MẠI MẶT ĐẤT TÂN SƠN NHẤT.

Chương 3:CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠIMẶT ĐẤT TÂN SƠN NHẤT ĐẾN NĂM 2015

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

TẢI VỀ


Chiến lược kinh doanh EXIMBANK đến năm 2010


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC .

- 1.1 Ý nghĩa và khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược ;

1.2 Các loại chiến lược ;

1.3 Chiến lược kinh doanh thực tiễn trong hoạt động ngân hàng ;

1.4 Quá trình quản trị chiến lược ;

1.5 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Eximbank từ chiến lược thu hút nguồn lực nước ngoài của các ngân hàng Bank of China và Sacombank trong giai đoạn hội nhập ;

1.6 Tóm tắt chương 1 .

- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK

.- 2.1 Lịch sử hình thành-phát triển-hoạt động kinh doanh-hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của Eximbank ;

2.2 Một số điểm lưu ý trong lịch sử phát triển của Eximbank ;

2.3 Thực trạng hoạt động của Eximbank ;

2.4 Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Eximbank ;

2.5 Phân tích các yếu tố của môi trường bên trong Eximbank.

-CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH EXIMBANK ĐẾN NĂM 2010 .

- 3.1 Mục đích và sứ mệnh của Eximbank ;

3.2 Căn cứ ;

3.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Eximbank đến 2010 ;

3.4 Chiến lược chính và chiến lược có khả năng thay thế ;

3.5 Phân tích ma trận QSPM ;

3.6 Đề xuất lộ trình triển khai ;

3.7 Đề xuất các giải pháp triển khai chiến lược ;

3.8 Các kiến nghị ;

3.9 Tóm tắt chương 3.

- KẾT LUẬN .

-TÀI LIỆU THAM KHẢO .

-PHỤ LỤC
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :


TẢI VỀ


Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MAY 7

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY DỆT MAY 7 ĐẾN NĂM 2015

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

TẢI VỀ


Chiến lược phát triển của Công ty cao su Đồng Phú đến năm 2015


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ.

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẾN NĂM 2015.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :


TẢI VỀ


Chiến lược phát triển cơ khí cần có cơ chế thích hợp


Mục tiêu phát triển cơ khí đến năm 2010 đã được chính phủ phê duyệt là đáp ứng như cầu 45 -50% sản phẩm cơ khí của nước ta và xuất khẩu đạt 30% sản lượng nếu không có cơ chế thích hợp sẽ không hoàn thành chương trình cơ khí trọng điểm. Bài viết đưa ra những chiến lược phát triển cho ngành cơ khí trong những năm tới để hoàn thành được mục tiêu đạt ra.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :


TẢI VỀ


Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan (2007 – 2015)


MỤC LỤC

Chương I:Cơ sở lý luận về chiến lược và chiến lược phát triển cao đẳng.

Chương II: Phân tích thực trang trường cao đẳng tài chính hải quan.

ChươngIII: XÂy dựng phát triển chiến lược phát triển trường cao đẳng tài chính hải quan.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

TẢI VỀ


Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Scacom Việt Nam đến năm 2010


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOAH CỦA CÔNG TY SCANCOM VIỆT NAM.

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY SCANCOM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :


TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 08:45 PM
|