Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-06-2011, 10:21 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Thực hiện đường mới đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII và lần thứ VIII, nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Quá trình vận động này đòi hỏi các quan hệ kinh tế - xã hội chuyển biến và thay đổi thường xuyên. Lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng- một trong những lĩnh vực nhậy cảm nhất của nền kinh tế do hoạt động kinh doanh tiền tệ là loại hình mang tính năng động và rủi ro cao cần được cải biến, đổi mới nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường.
Hơn nữa, yêu cầu đạt ra đối với ngân hàng là không những phải phát triển không ngừng để thích nghi và tồn tại mà còn phải giữ vai trò tiên phong trong việc định hướng cho những hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, các ngân hàng càng cần phải năng động hơn, nhậy cảm hơn và tỉnh táo hơn để có thể thực hiện được vai trò của mình, đáp ứng những yêu cầu càng ngày càng cao của nền kinh tế.
Việt nam mới bước vào kinh tế thị trường nên yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy rằng, trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 1998 và 1999, hàng loạt các vụ việc xảy ra liên quan đến hoạt động tín dụng giữa các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trong nước đã làm ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế nói chung và bước phát triển của từng doanh nghiệp, từng ngân hàng nói riêng.
Ngân hàng thương mại cổ phần là mô hình mới trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Hiện nay hệ thống này vừa vận hành để phát triển, vừa rút kinh nghiệm để định hình. Là loại hình non trẻ, lại hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường chưa ổn định, do vậy tình hình đặt ra đối với các ngân hàng Thương mại Cổ phần cũng không nằm ngoài bối cảnh trên. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động với đặc tính riêng có của mình, các NHTMCP đã có những phát huy nhất định đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chung của đất nước, tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, đã bộc lộ những mặt hạn chế. Từ những lí do thực tế trên, cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo ân cần của thầy Nguyễn Quang Ninh, tập thể cán bộ của NHTMCP Eximbank em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Chất lượng tín dụng ngân hàng, hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTMCP Eximbank Hà Nội”.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu và đánh giá chất lượng tín dụng, thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng của NHTMCP trong nền kinh tế thị trường.
- Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khối các NHTMCP.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu chủ yếu về chất lượng tín dụng và những vấn đề tồn tại của nó tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, phân tích tổng hợp, hệ thống hoá lý luận…
5. Kết quả và những vấn đề mới của luận văn:
- Nêu được tổng quan về tín dụng ngân hàng, chất lượng trong hoạt động tín dụng của NHTM.
- Nghiên cứu, hệ thống hoá các biện pháp có thể áp dụng tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.
- Một số kiến nghị với Chính phủ, NHNN, Eximbank với mục đích nâng cao chất lượng tín dụng.


MỤC LỤC
Lời nói đầu .................................................. .............................................. 5
Chương I.TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM .................... 7
1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường .. 7
1.1. Tín dụng ngân hàng .................................................. ................... 7
1.2. Vai trò tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường .................. 7
2. Chất lượng tín dụng. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ... 9
2.1. Chất lượng tín dụng .................................................. ................... 9
2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ...................... 11
3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng ................................ 16
3.1. Chất lượng tín dụng đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội..... 16
3.2. Chất lượng tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM .... 18
Chương II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH EXIMBANK HÀ NỘI .................................................. .................................................. 19
Vài nét về Ngân hàng Eximbank Việt Nam .......................................... 19
1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Eximbank Hà Nội....................... 20
1.1. Những nét chung .................................................. ...................... 20
1.2. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh Eximbank Hà Nội ............... 22
1.3. Kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Eximbank Hà Nội .................... 29
2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Eximbank Hà Nội ..................... 31
3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại về chất lượng tín dụng ............ 43
3.1. Nguyên nhân bên ngoài .................................................. ............ 43
3.2. Nguyên nhân bên trong .................................................. ............. 45
Chương III. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG EXIMBANK HÀ NỘI .................................................. .................................................. 48
1. Quan điểm và định hướng nâng cao chất lượng tín dụng ................. 48
1.1. Quan điểm nâng cao chất lượng tín dụng ..................................... 48
1.2. Mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong thời gian tới 49
1.3. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng ................................... 50
2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Eximbank Hà Nội ....... 51
2.1. Giải pháp xây dựng và sử dụng quỹ bù đắp rủi ro cho hoạt động tín dụng 51
2.2. Củng cố công tác mạng lưới và khoán tài chính đến nhóm và người lao động 52
2.3. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng để có biện pháp đầu tư tín dụng thích hợp .................................................. ................................................ 54
2.4. Thiết lập mối quan hệ tốt và bền lâu với khách hàng ..................... 56
2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn ............ 58
2.6. Từng bước quy chuẩn đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ........ 62
3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý .................... 64
3.1. Đối với Chính phủ .................................................. ................... 64
3.2. Đối với NHNN .................................................. ......................... 65
3.3. Đối với Eximbank Việt Nam .................................................. ..... 66
Kết luận .................................................. ................................................. 68
Tài liệu tham khảo .................................................. .................................. 69

File Kèm Theo
File Type: doc NH184 - Ton dung tai NH TMCP EximBank HN - .doc (561.5 KB, 238 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
TaiLieuTongHop.Com là một cộng đồng mở chia sẻ tài liệu miễn phí hoạt động phi thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết của thành viên. van mau - dankinhte - soan bai, mod skin lol,mod skin -
Xin thông báo, bây giờ là 02:11 PM
|