View Single Post
  #1  
Old 04-01-2012, 09:09 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Báo cáo thực tập tại xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội

LỜIMỞĐẦU
Trong quá trình học tập của mỗi sinh viên thực tập là một việc làm cần thiết và không thể thiếu được.

Thực tập làđiều kiện tốt nhất giúp cho sinh viên có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn, từng bước tiếp cận với thực tiễn, qua đó sinh viên có thể học hỏi tích luỹđược những kinh nghiệm, bổ xung được những kiến thức thực tế vào bài học của mình. Ngoài ra qua quá trình thực tập còn giúp cho sinh viên thấy được sự quan trọng và cần thiết của công việc từđó kích thích sinh viên tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện cho mình một thói quen làm việc có kỷ luật khoa học. Tạo điều kiện cho sinh viên nhanh chóng hoà mình vào sự phát triển chung của toàn xã hội một cách tự tin.

Qua một thời gian ngắn khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất tại xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp của mình.

Ngoài lời mởđầu và kết luận, báo cáo tổng hợp gồm các phần chính sau:

I. Tổng quan về tình hình của xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội.

II. Các đặc điểm về nguồn lực và thực tế hoạt động kinh doanh sản xuất của xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội.

III. Kết quản sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

bao_cao_thuc_tap_tai_xi_nghiep_thuong_mai_va_bao_b i_ha_noi

Trả Lời Với Trích Dẫn