View Single Post
  #1  
Old 03-10-2012, 09:09 AM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Phát triển Giáo dục mầm non 2010- 2015

Mục tiêu cụ thể là nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ GV mầm non, phấn đấu để có 80% GV đạt chuẩn trình độ đào tạo năm 2010 và 100% năm 2015, trong đó có 8% đạt trình độ trên chuẩn năm 2010 và 15% năm 2015; Củng cố, mở rộng mạng lưới trường lớp...


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

phat_trien_giao_duc_mam_non_2010-_2015

Trả Lời Với Trích Dẫn