View Single Post
  #1  
Old 03-03-2012, 03:51 PM
rangthuahehe rangthuahehe is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709Slides thanh toán quốc tế

Người trình bày: PGS - TS Nguyễn Văn Tiến


Bài 1 : TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ


1. KHÁI NIỆM TTQT
1.1. Cơ sở hình thành TTQT
- Tại sao lại cần có ngoại thương?
 Các chuyên ngành:
1/ Chuyên nghành KTQT và Kỹ thuật NV ngoại thương.
2/ Vận tải hàng hóa trong ngoại thương.
3/ Bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương.
............................................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

slides_thanh_toan_quoc_te

Trả Lời Với Trích Dẫn