View Single Post
  #1  
Old 02-22-2012, 10:22 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Chuyên đề 01 Hàm số đa thức - THẦY PHAN HUY KHẢI

Gồm :
Bài 1. Tiếp tuyến hàm đa thức
Bài 2. Cực trị hàm đa thức
Bài 3. Các bài toán về sự tương giao của hàm đa thức

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Chuyên đề 01 Hàm số đa thức - THẦY PHAN HUY KHẢI

Trả Lời Với Trích Dẫn