View Single Post
  #1  
Old 07-16-2013, 11:01 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Vi sinh học môi trường

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình sinh trưởng và phát triển của các vi sinh vật; hoạt động của vi sinh vật trong môi trường, hiểu rõ bản chất của các quá trình phân huỷ sinh học; ứng dụng vi sinh vật trong công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Vi sinh học môi trường

Trả Lời Với Trích Dẫn