View Single Post
  #15  
Old 10-04-2012, 12:35 AM
viosloc viosloc is offline
Junior Member
 
Tham gia: Oct 2012
Tổng số bài gởi: 1
bạn load về giúp mình mấy tài liệu này nhé. thanks bạn nhé.
TaiLieu.VN: MỘT THUẬT TOÁN MỚI GIẤU TIN TRONG ẢNH NHỊ PHÂN SỬ DỤNG TÍNH CHẴN LẺ CỦA CÁC KHỐI BIT - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ án tốt nghiệp "Tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh, xây dựng ứng dụng tích hợp mật mã vào giấu kín trong ảnh" - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin trong ảnh part 1 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin trong ảnh part 2 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin trong ảnh part 3 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin trong ảnh part 4 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Đồ hoạ máy tính - Một số thuật toán giấu tin trong ảnh part 5 - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam
TaiLieu.VN: Tìm hiểu Watermarking - Thư Viện Tài Liệu Trực Tuyến Việt Nam

Trả Lời Với Trích Dẫn