View Single Post
  #1  
Old 09-04-2012, 11:53 PM
nothing245 nothing245 is offline
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

Số trang: 71
Dung lượng 124.81 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các thông tin này giúp cho họ có những cơ sở để đưa ra những quyết định phù hợp để định hướng phát triển Công ty còn đối với các nhà đầu tư, các thông tin này là cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư.
Hạch toán TSCĐ có ý nghĩa quan trọng (đặc biệt đối với các đơn vị xây lắp) và là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Công Trình Đường Thuỷ. Trong điều kiện ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường như hiện nay, kế toán là công cụ hữu hiệu để Công ty có thể phân tích tình hình tài chính của mình, từ đó có định hướng phát triển, đầu tư và có phương pháp quản lý tốt tạo nên sức mạnh nội lực của Công ty.
Nhận thức được vai trò của công tác kế toán nói chung và hạch toán TSCĐ nói riêng, em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ" cho báo cáo chuyên đề của mình.


Trả Lời Với Trích Dẫn