View Single Post
  #1  
Old 08-08-2011, 06:41 PM
Admin's Avatar
Admin Admin is offline
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại TP. HCM - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ODA.

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ODA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

TẢI VỀ

Trả Lời Với Trích Dẫn